ПДФО/ВЗ

Відшкодування щодо енергоефективних заходів

У рамках програми щодо стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів, енергоефективного обладнання та/або матеріалів державою передбачається надання кредитів через уповноважені установи. Як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб суми відшкодування частини кредиту, залученого фізичними особами для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів?


Постановою № 1056 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі — Порядок № 1056), яким визначено механізм використання передбачених у спеціальному фонді держбюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання угоди про фінансування програми «Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії». Відповідно до п. 1 цього Порядку для зарахування зазначених коштів до спеціального фонду держбюджету Мінфін України:

  • відкриває у Нацбанку України рахунок в іноземній валюті;
  • доручає Нацбанку України здійснити продаж коштів в іноземній валюті за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий в Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду держбюджету.

Пунктом 3 Порядку № 1056 встановлено, що бюджетні кошти використовуються за програмою «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 — 2015 роки» з урахуванням положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі та Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., схваленої розпорядженням № 1071, і спрямовуються на здійснення заходів, передбачених Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 — 2015 рр., затвердженою постановою № 243, зокрема, на:

  • стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
  • стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Відповідно до пп. 4 п. 5 Порядку № 1056 для здійснення заходів, передбачених підпунктами 4 і 41 п. 3 цього Порядку, Держенергоефективності України щомісяця до 25 числа наступного періоду на підставі укладених договорів про взаємодію з ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ АБ «Укргазбанк» (далі — уповноважені установи) та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених установ для погашення частини суми кредиту. Уповноважені установи протягом трьох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників, що відкриті в уповноважених установах, для погашення частини суми кредиту.

Кредит надається позичальникам у національній валюті уповноваженими установами на здійснення заходів, передбачених підпунктами 4 і 41 п. 3 Порядку № 1056.

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у держбюджеті на відповідний рік, та згідно з помісячним планом асигнувань у порядку черговості надходження до Держенергоефективності України зведених реєстрів позичальників.

Обов’язковою умовою для включення уповноваженою установою відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженої установи копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до умов кредитного договору.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платником податку є фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу).

Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено ст. 165 Податкового кодексу.

Так, пп. 165.1.1 п. 165.1 цієї статті встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

Оскільки відшкодування частини суми кредиту, отриманого фізичними особами — позичальниками, здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті на відповідний рік, то сума такого відшкодування може бути віднесена до категорій доходів, визначених пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу.