Новини

Нова форма декларації з податку на прибуток підприємств

Починаючи з 01.01.2015 р. Податковим кодексом встановлено принципово новий підхід до розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток. Так, із зазначеної дати об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних ПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу ІІІ Податкового кодексу (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу).
З метою забезпечення правильності застосування нових правил в оподаткуванні прибутку підприємств та відображення їх у податковій звітності з цього податку розроблено нову форму податкової декларації з податку на прибуток (далі — декларація), затверджену наказом № 897.
Про окремі нюанси заповнення декларації та додатків до неї, спричинені законодавчими новаціями 2015 р., йтиметься у цій статті.


Уніфікація форм податкової звітності

Специфіка нової декларації в тому, що нею передбаченоуніфікацію форм податкової звітності з податку на прибуток підприємств для всіх платників цього податку. Це означає, що замість чотирьох окремих декларацій, як було раніше, відтепер — одна загальна.

Крім того, значно скорочено кількість додатків до декларації — з 14 до 9.

Проста і логічна структура декларації дасть змогу платнику визначати податкові зобов’язання з мінімальними витратами часу.

Новацією декларації є додаток РІ (різниці), в якому згруповано всі різниці, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат, передбачені Податковим кодексом з посиланням на відповідні норми.

Декларацією також передбачено можливість надання платниками інформації про контрольовані операції в рамках трансфертного ціноутворення за скороченою формою.

Зауважимо, що із прийняттям цієї декларації втратили чинність такі форми податкових декларацій (розрахунків) (табл. 1):

Таблиця 1

Назва декларації (розрахунку)

№ наказу

Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

810

 

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

872

Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика

84

Податкова декларація з податку на прибуток банку

121

Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток

39

 

Заповнення декларації

Оскільки правила оподаткування змінено з 01.01.2015 р., то й перше подання звітності за новими правилами та новою формою декларації здійснюється за результатами діяльності за 2015 р.

З метою ідентифікації платників, на яких поширюються особливості оподаткування податком на прибуток, передбачені Податковим кодексом, при складанні нової декларації у полі 9 «Особливі відмітки» проставляється позначка щодо належності платника до відповідної категорії, зокрема:

 • виробника сільськогосподарської продукції;
 • банку;
 • страховика;
 • суб’єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри, крім азартних ігор з використанням гральних автоматів;
 • суб’єкта, що провадить діяльність з випуску та проведення лотерей або азартні ігри з використанням гральних автоматів;
 • підприємства (організації) громадської організації інвалідів, яке отримало дозвіл на користування пільгою;
 • постійного представництва нерезидента;
 • платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації.

Строки подання декларації та звітні (податкові) періоди

Декларація, в тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подається до 1 червня року, що настає за звітним (податковим) роком (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу). Початок та закінчення податкового (звітного) року визначено п. 137.4 ст. 137 цього Кодексу.

Для окремих платників залежно від результатів діяльності базовим звітним (податковим) періодом може бути календарний квартал з поданням декларації за квартал та наростаючим підсумком за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року, звітний (податковий) рік.

У такому випадку подання декларації за відповідні звітні (податкові) періоди — квартал, півріччя, три квартали та рік здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 Податкового кодексу). Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).

Подання декларації за базовий звітний (податковий) квартал

Право на подання декларації за базовий звітний (податковий) квартал поширюється на платника податку у таких випадках (табл. 2):

 

 

Таблиця 2

Підстави для подання

Строки подання

Якщо за підсумками минулого звітного (податкового) року
платник не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками I кварталу отримує прибуток

Податкову декларацію має бути подано за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування і сплати податкових зобов’язань

Якщо за підсумками I кварталу (півріччя, трьох кварталів) звітного
(податкового) року платник не отримав прибуток або отримав збиток

Має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал (півріччя, три квартали) звітного (податкового) року з визначенням податкових зобов’язань на підставі поданих декларацій та не сплачувати авансові внески у відповідних періодах

 

З метою недопущення помилок при складанні декларації рекомендуємо звертати увагу на примітки, якими позначено окремі показники декларації.

Так, наприклад, заповнення рядків 18, 21, 24 декларації передбачено для платників, які подають звітність поквартально, про що зазначено у примітці 6. А у примітці 7 зазначено, що рядки 19, 22 та 25 заповнюються платниками, які подають звітність поквартально та за рік. При цьому у платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20, 23) декларації.

Декларування щомісячних авансових внесків

Авансовий внесок, який сплачується щомісяця, у новій формі декларації розраховується таким чином: визначається позитивне значення різниці між сумою рядків 06 (податок на прибуток), 08 (податок на дохід за договорами страхування), 10 (податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період), 12 (податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період), 15 (податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період) декларації та позитивним значенням різниці між рядками 16.3 (сума нарахованих та сплачених авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді) та 16.3.1 (сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді) додатка ЗП до рядка 16 ЗП декларації, і отриманий результат ділиться на 12.

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається з червня поточного звітного (податкового) року (вперше — щодо декларації за 2015 р. з червня 2016 р.) по травень наступного звітного (податкового) року включно.

Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств заповнюється платником податку у декларації за рік (крім виробників сільськогосподарської продукції, інститутів спільного інвестування, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 20 млн. грн.), про що зазначено у примітці 8 декларації. Результат розрахунку відображається у рядку 26 декларації.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше ніж 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилася не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку.

Новою формою декларації передбачено, що за звітний період 2015 р. при розрахунку значення рядка 26 декларації також враховується у зменшення сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів, яка залишилася не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку за підсумками 2014 р. Про це зазначено у примітці 9 до рядка 26 декларації.

Авансовий внесок з податку на прибуток сплачується у порядку і строки, встановлені для місячного податкового періоду.

Платники податку, зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році та не сплачують авансового внеску (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу).

Авансові внески при виплаті дивідендів

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток під час виплати дивідендів передбачено п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу.

За новими правилами авансовий внесок розраховується із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашено. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

При цьому в разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, для обчислення суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, визначене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Такий авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Слід звернути увагу, що сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з цього податку, задекларованого у декларації за звітний (податковий) рік.

Тобто за новими правилами не передбачено перенесення на наступні звітні (податкові) роки залишку суми авансових внесків при виплаті дивідендів, не зарахованих у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік.

Таблиця 3

Показники, які відображаються вдекларації для  обчислення податку на  прибуток

Код рядка

Показники, що відображаються

Рядок 01

Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку. Цей рядок є інформаційним та заповнюється з метою визначення, чи досягнув дохід платника 20 млн. грн. за звітний рік

Рядок 02

Показник «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності», відповідно позитивне (+) або від’ємне (-)значення

Рядок 03 РІ

Різниці, які виникають згідно з Податковим кодексом, — до декларації переноситься значення рядка 03 додатка РІ

Рядок 04

Відображається об’єкт оподаткування як різниця між показниками рядків 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» та 03 «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України»

Рядок 05 ПЗ

Відображається прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнено від оподаткування, — показник переноситься з додатка ПЗ 

Рядок 06

Відображається податок на прибуток, який визначається як позитивне значення різниці між рядками 04 «Об’єкт оподаткування» та 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування», помножене на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу

Зверніть увагу! Рядки 07 — 15 декларації заповнюються платниками, що здійснюють окремі види діяльності та операції, на які поширюються особливості оподаткування.

Особливості оподаткування страховика (п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу)

Рядок 07

Відображається загальна сума доходу за договорами страхування і співстрахування, визначеного згідно з пп. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу.

Показник рядка 07.1 декларації є складовою показника 07 та відображає суму доходу за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії, і визначений підпунктами 14.1.52, 14.1.521, 14.1.522 і 14.1.116 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу

Рядок 08

Податок на дохід за договорами страхування, який визначається як різниця між показниками рядків 07 та 07.1, помножена на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.2.1 п. 136.2 ст. 136 Податкового кодексу

Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино) (п. 141.5 ст. 141 Податкового кодексу)

Рядок 09

Відображається сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей

Рядок 10

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період, який розраховується шляхом множення показника рядка 09 на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.4.1 п. 136.4 ст. 136 Податкового кодексу

Рядок 11

Відображається сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів

Рядок 12

Податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період розраховується шляхом множення показника рядка 11 на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.4.1 п. 136.4 ст. 136 Податкового кодексу

Рядок 13

Зазначається сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів

Рядок 14

Сума виплат, виплачених гравцю

Рядок 15

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період визначається як позитивне значення різниці між показниками рядків 13 та 14, помноженої на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 Податкового кодексу

Рядок 16 ЗП

Відображається зменшення нарахованої суми податку — показник переноситься з рядка 16 додатка ЗП

Рядок 17

Податок на прибуток за звітний (податковий) період визначається як сума показників рядків 06 (податок на прибуток), 08 (податок на дохід за договорами страхування), 10 (податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період), 12 (податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період), 15 (податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період), зменшена на показник рядка 16 ЗП (зменшення нарахованої суми податку) декларації

Рядок 18

Заповнюють платники, які подають звітність поквартально та відображають податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року)

Рядок 19

Зазначається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між показниками рядків 17 та 18 декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 дорівнює рядку 17 декларації

Рядок 20 АВ

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, — показник переноситься з рядка 6 додатка АВ

Рядок 21

Заповнюють платники, які подають звітність поквартально та відображають суму авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень

Рядок 22

Зазначається сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між рядками 20 АВ та 21 декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 22 дорівнює рядку 20 декларації

Особливості оподаткування нерезидентів (п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу)

Рядок 23 ПН

Відображається сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період, — до рядка переноситься сумарне значення показників рядка 22 додатків ПН до декларації. Додатки ПН до декларації, як і раніше, заповнюються окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи

Рядок 24

Заповнюють платники, які подають звітність поквартально та відображають суму податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) період поточного року)

Рядок 25

Зазначається сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між рядками 23 ПН та 24 декларації. Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 25 дорівнює рядку 23 декларації

 

Самостійне виправлення помилок

Самостійне виправлення помилок здійснюється, як і раніше, шляхом уточнення показників декларації відповідно до ст. 50 Податкового кодексу, а саме: в уточнюючій декларації або у складі декларації за поточний звітний (податковий) період з поданням додатка ВП до декларації.

Виправлення помилок в уточнюючій декларації відображається:

 • у рядках 27, 28 та 30, 31 — при уточненні показника (збільшенні або зменшенні) задекларованого податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється;
 • у рядках 32 та 34, 35 — при виправленні помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів;
 • у рядках 36 та 38, 39 — при виправленні помилок щодо авансових внесків з податку на прибуток підприємств.

Показники додатка ВП відображаються у двох таблицях:

 • показники табл. 1 аналогічні показникам основної декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;
 • показники табл. 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 декларації.

При цьому у разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01.01.2015 р. заповнюються показники табл. 2, а рядки табл. 1 прокреслюються. Про це зазначено у примітці 8 додатка ВП.

Кінцева частина нової форми декларації містить дві нові таблиці для заповнення:

 • відомості про одночасне подання до декларації форм фінансової звітності — у відповідних клітинках таблиці проставляється позначка «+»;
 • інформація про наявність прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці — заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Цю таблицю передбачено для платників, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн. та які мають право відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Таке рішення приймається не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, у кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу, про що зазначається у податковій декларації, яка подається за перший рік у такій безперервній сукупності років. Якщо у платника, який прийняв таке рішення, в будь-якому наступному році річний дохід за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн. грн., такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці, визначені відповідно до положень Податкового кодексу.

ДОВІДКОВО

Замість 14 додатків, як це було раніше, новою формою передбачено лише 9. Дані показників 6 додатків переносяться у відповідні рядки основної форми декларації.


Додатки до нової форми декларації

Як зазначалося вище, замість 14 додатків, як це було раніше, новою формою передбачено лише 9. Дані показників 6 додатків переносяться у відповідні рядки основної форми декларації. Порядок заповнення додатків розглянемо детальніше.

Почнемо з додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ декларації, оскільки він є новим та передбачений для відображення різниць, які виникають відповідно до норм Податкового кодексу.

У цьому додатку всі різниці розподілено на дві групи коригувань: які збільшують фінансовий результат та які зменшують фінансовий результат. Коригування систематизовано за типами різниць залежно від видів здійснених операцій та норм Податкового кодексу, які передбачають відповідне коригування фінансового результату, та має чотири основні розділи.

Розділ 1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138 Податкового кодексу). Для заповнення цього розділу використовуються дані додатка АМ: підсумковий результат з графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до декларації та відображає загальну суму амортизації, розраховану за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу.

Розділом передбачено 3 різниці, на які збільшується фінансовий результат, та 3 різниці, на які фінансовий результат зменшується.

Розділ 2. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) (статті 139 та 141 Податкового кодексу), які систематизовано також за видами резервів.

Усього розділом передбачено 5 різниць, на які збільшується фінансовий результат, та 7 різниць, на які фінансовий результат зменшується.

 

Розділ 3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 Податкового кодексу). Усього розділом передбачено 9 різниць, на які збільшується фінансовий результат, та 5 різниць, на які фінансовий результат зменшується.

У складі різниць цього розділу передбачено також різниці, які розраховуються при здійсненні контрольованих операцій.

Для заповнення цього розділу використовуються дані додатка ТЦ, який складається у разі проведення платником податку самостійного коригування згідно з пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу: до рядків 3.1.3 та 3.1.4 додатка РІ до декларації показники переносяться з граф 15 та 16 відповідно до підсумкового рядка розділу «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП» додатка ТЦ.

Розділ 4. Інші різниці. До складу різниць цього розділу віднесено всі інші різниці, передбачені Податковим кодексом для коригування фінансового результату, які не увійшли до вищезазначених розділів, а саме:

 • страхові резерви страховиків (ст. 141 Податкового кодексу);
 • різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (ст. 141 Кодексу);
 • інші різниці, передбачені розділом ІІІ Кодексу;
 • різниці, передбачені розділом І Кодексу;
 • різниці, передбачені розділом ІІ Кодексу;
 • різниці, передбачені Перехідними положеннями Податкового кодексу (підрозділ 4 розділу ХХ Кодексу).

Усього розділом передбачено 16 різниць, на які збільшується фінансовий результат, та 12 різниць, на які фінансовий результат зменшується.

Слід зазначити, що у кожному рядку з різницями додатка РІ є посилання на відповідну норму Кодексу, якою передбачено таку різницю.

У рядку 01 додатка РІ підсумовується загальна сума різниць, на які збільшується фінансовий результат, у рядку 02 відображається підсумок різниць, на які зменшується фінансовий результат. Остаточний результат для коригування фінансового результату визначається у рядку 03 з відповідним знаком («+», «-»), що дорівнює різниці між рядками 01 та 02 додатка РІ.

Значення рядка 03 додатка РІ переноситься до рядка 03 РІ декларації.

Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ декларації — дані рядка 05 додатка відображають прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

Порівняно з аналогічним додатком до попередньої форми декларації з податку на прибуток, що була затверджена наказом № 872, цей додаток майже не зазнав змін, крім нумерації коду рядків.

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації, у якому відображається зменшення нарахованої суми податку.

Сума податку до зменшення розраховується як підсумок показників, відображених у рядках 16.1, 16.2 та 16.3.1 цього додатка, а саме:

 • сума нарахованих у звітному (податковому) періоді щомісячних авансових внесків з податку на прибуток (п. 57.1 ст. 57  та п. 9 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу) (рядок 16.1 додатка ЗП);
 • сума нарахованого та сплаченого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу XII Кодексу щодо об’єктів нежитлової нерухомості (п. 137.5 ст. 137 Кодексу) (рядок 16.2 додатка ЗП);
 • сума нарахованих та сплачених авансових внесків у зв’язку з виплатою дивідендів, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді (рядок 16.3.1 додатка ЗП).

Оскільки з 2015 р. скасовано консолідовану сплату податку на прибуток та не передбачено перенесення на наступні звітні (податкові) періоди залишку нарахованих та сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, які не було зараховано у зменшення податку за поточний звітний (податковий) період, то додаток ЗП до нової форми декларації відтепер не містить рядків з відповідними показниками.

При цьому слід звернути увагу, що на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, яка залишилася не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку, передбачається зменшувати розрахункову суму щомісячних авансових внесків, що підлягатимуть сплаті у наступних звітних (податкових) періодах (з червня року, в якому подається звітна декларація, по травень наступного звітного року) (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу).


ДОВІДКОВО

Разом із декларацією платники податку на прибуток мають подати річну фінансову звітність. Згідно з частиною другою ст. 11 Закону про бухоблік до складу річної фінансової звітності входять:
баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.


Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації, в якому відображається розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів).

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначено п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу.

Як уже зазначалося вище, основною відмінністю у нарахуванні та сплаті авансових внесків при виплаті дивідендів є принципово новий порядок їх розрахунку, передбачений пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу. Розрахунок дивідендних авансів відображається у рядку 2 додатка АВ.

Відповідно, показник рядка 2 додатка АВ «Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітний(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди» визначається як позитивне значення або сума позитивних значень отриманої різниці між сумою виплачених дивідендів та показниками декларації, відображеними у рядках 04 (об’єкт оподаткування), 07 (дохід за договорами страхування і співстрахування), 09 (сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей), 11 (сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів), 13 (сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів) за вирахуванням суми виплачених виплат гравцю (рядок 14 декларації) та рядка 23 ПН (сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період).

Слід звернути увагу, що рядок 2 додатка АВ заповнюється у разі, якщо грошове зобов’язання з податку на прибуток, нараховане за звітний рік або звітні роки, за підсумками якого(их) виплачуються дивіденди, погашено. Якщо дивіденди виплачуються одразу за декілька років, сума перевищення обчислюється за формулою окремо щодо кожного року та у рядку 2 цього додатка проставляється сума позитивних значень відповідних перевищень, про що зазначається у примітці 1 цього додатка.

Оскільки положення, передбачені пп. 57.11.2 п. 57.11 ст. 57 Податкового кодексу, поширюються також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету, то у додатку АВ передбачено новий рядок 1.5 «частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» відповідно до ст. 111 Закону № 185.

У рядку 5 додатка АВ зазначається сума дивідендів, з якої має бути сплачено авансовий внесок у звітному (податковому) періоді, яка розраховується як різниця між показником рядка 1 цього додатка (сума виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів)) та показниками рядків 1.1 (сума дивідендів, виплачена фізичним особам), 1.2 (сума дивідендів, виплачена інститутом спільного інвестування), 1.3 (сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень Податкового кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди), 3 (сума дивідендів, отримана материнською компанією), 4 (сума перевищення отриманих над виплаченими материнською компанією дивідендами у попередньому звітному (податковому) році). Отриманий результат не може бути більше значення рядка 2 цього додатка.

У рядку 6 додатка АВ відображається сума авансового внеску у зв’язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, яка визначається шляхом множення показника рядка 5 цього додатка на ставку податку у відсотках, встановлену п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу. Значення рядка 6 додатка АВ переноситься до рядка 20 АВ декларації.


ДОВІДКОВО

Суб’єкти малого підприємництва, неприбуткові підприємства, установи та організації і представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності подають скорочену
за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.


Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації. Цей додаток містить розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України.

Додаток заповнюється окремо щодо кожного нерезидента, якому виплачуються доходи. До рядка 23 ПН декларації переноситься сумарне значення показників рядка 22 усіх додатків ПН.

Додаток ВП до рядків 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 декларації «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)»: додаток заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації відповідно до ст. 50 Податкового кодексу.

Ще три такі додатки до декларації заповнюються з метою відображення результатів від здійснення окремих операцій, дані з яких використовуються для складання інших додатків до декларації або мають інформаційні дані.

Додаток ТЦ складається платниками, які здійснювали контрольовані операції, виключно у разі проведення самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу.

Дані з цього додатка відображаються:

 • у рядках 3.1.3 та 3.1.4 додатка РІ до декларації — показники переносяться з граф 15 та 16 відповідно до підсумкового рядка розділу «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції за якими відображаються у додатку ЦП»;
 • у рядках 01.12 та 02.12 додатка ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до декларації — показники переносяться з граф 15 та 16 відповідно до підсумкового рядка розділу «Цінні папери, операції з якими відображаються у додатку ЦП».

Слід звернути увагу, що особливістю нової форми додатка ТЦ до декларації на відміну від передбаченого раніше є його спрощення внаслідок вилучення табл. 2, яка передбачала відображення результатів про-пор-ційного та/або зворотного коригування податкових зобов’язань платника податку з метою трансфертного ціноутворення. Результат цих коригувань передбачено відображати у додатку РІ до декларації у підрозділі «Різниці, передбачені розділом І Податкового кодексу України» розділу 4 цього додатка.

Суми зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення є різницями, на які збільшується фінансовий результат (пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу) та відображаються відповідно у рядках 4.1.6 та 4.1.7 додатка РІ.

Суми пропорційного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення є різницями, на які зменшується фінансовий результат (пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу) та відображаються відповідно у рядках 4.2.5 та 4.2.6 додатка РІ.

Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації складається з метою відображення показників за операціями з цінними паперами та визначення окремого фінансового результату від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (показник переноситься до рядка 4.1.3 додатка РІ до декларації).

Додаток АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації» до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ складається з метою відображення показників балансової вартості основних засобів та нематеріальних активів, сум амортизації за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу (підсумковий результат з графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до декларації).

Інформація про наявність додатків до декларації відображається у таблиці до неї «Наявність додатків» у відповідних клітинках цієї таблиці проставляється позначка «+», крім клітинки під літерами «ПН», у якій проставляється кількість поданих додатків «ПН» до декларації.

Звертаємо увагу на те, що при поданні податкової звітності до контролюючого органу слід пам’ятати, що додатки до декларації є її невід’ємною частиною (п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу). Додатки подаються як складова податкової звітності лише у випадку заповнення відповідного додатка.

Нагадаємо, що разом із декларацією платники податку на прибуток мають подати річну фінансову звітність. Згідно з частиною другою ст. 11 Закону про бухоблік до складу річної фінансової звітності входять: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Суб’єкти малого підприємництва, неприбуткові підприємства, установи та організації і представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.