Інші податки
Тема: Ресурсні та рентні платежи

Про затвердження Порядку забезпечення прозорості у видобувних галузях

Відповідно до пункту 15 2 статті 8, пункту 4 1 частини другої статті 24 Кодексу України про надра та абзацу шостого частини другої статті 20 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення прозорості у видобувних галузях, що додається.

2. Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідальним за підготовку звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях.


Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 р. № 1039

ПОРЯДОК забезпечення прозорості у видобувних галузях

1. Цей Порядок визначає механізм збору та поширення інформації про загальнодержавні та місцеві податки і збори та інші платежі, а також контекстної інформації (загального огляду) за видобувними галузями, у тому числі інформації про виробничу (господарську) діяльність, необхідної для забезпечення прозорості у видобувних галузях та підготовки звіту відповідно до вимог Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі - Ініціатива).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

багатостороння група з питання імплементації в Україні Ініціативи (далі - багатостороння група) - група, що утворюється за участю представників центральних органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій, склад якої затверджується наказом Міненерговугілля, для здійснення контролю за процесом звітності відповідно до вимог Ініціативи, затвердження технічного завдання для незалежного Адміністратора, схвалення його призначення;

звіт - форма звіту, що готується незалежним Адміністратором за результатом проведення аналізу та звірки наданих даних видобувними компаніями, з одного боку, та органами виконавчої влади, з іншого боку, на трьох мовах (українською, російською та англійською) та узгоджується з багатосторонньою групою на всіх етапах його підготовки відповідно до технічного завдання;

звітний період - календарний рік, за який готується звіт;

Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях - незалежний і добровільно підтримуваний Україною на міжнародному рівні стандарт забезпечення прозорості, який впроваджується у 49 країнах світу;

незалежний Адміністратор - суб’єкт господарювання, який обирається Міненерговугіллям на конкурсній основі, схвалюється багатосторонньою групою та уповноважений підготувати звіт;

поріг суттєвості - граничне значення платежів, яке встановлює багатостороння група і відповідно до якого визначається перелік суб’єктів господарювання, що надають інформацію до звіту;

технічне завдання для незалежного Адміністратора - завдання щодо підготовки звіту, зокрема визначення обсягу інформації, етапів підготовки звіту, узгодження проміжних результатів та обов’язків незалежного Адміністратора на кожному етапі, яке є невід’ємною частиною договору з підготовки звіту.

3. Підготовка звіту відповідно до вимог Ініціативи запроваджується з 2015 року та охоплює інформацію про нафтогазову галузь (видобуток і транспортування нафти та газу) за 2013 рік.

Звіт має бути опублікований у грудні 2015 року.

За 2014 рік звіт готується у 2016 році та охоплює нафтогазову, вугільну, залізорудну та інші галузі.

У подальшому звіт готується щороку.

4. До звіту вноситься інформація за всіма фактично сплаченими в грошовій та/або негрошовій/натуральній формі платежами за звітний період, сума за якими перевищує поріг суттєвості. Розмір платежів в негрошовій/натуральній формі обчислюється відповідно до правил бухгалтерського обліку.

5. Міненерговугілля щороку починаючи з 2015 року:

разом з багатосторонньою групою до 1 березня визначає видобувні галузі та перелік їх суб’єктів господарювання, що мають подавати інформацію для підготовки звіту;

до 1 травня на конкурсній основі обирає незалежного Адміністратора та укладає з ним договір про надання послуг з підготовки чергового звіту.

6. Суб’єкти господарювання видобувних галузей подають Міненерговугіллю до 1 липня (у 2015 році - до 10 грудня) опитувальний лист за формою згідно з додатком 1, річний звіт за формою згідно з додатком 2.

Інформація суб’єктів господарювання видобувних галузей, що подається для підготовки звіту, підтверджується підписом керівника суб’єкта господарювання та завіряється печаткою організації (за наявності).

7. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні установи і державні підприємства у сфері геологічного вивчення надр подають Міненерговугіллю щороку до 1 липня (у 2015 році - до 10 грудня) анкету інформації до звіту згідно з додатком 3.

8. ДФС щороку до 1 липня (у 2015 році - до 10 грудня) подає Міненерговугіллю інформацію згідно з переліком суб’єктів господарювання видобувних галузей, який визначає Міненерговугілля разом з багатосторонньою групою, окремо за кожним суб’єктом господарювання видобувних галузей щодо фактичних надходжень за кожним з платежів, що визначені у річному звіті про сплату податків та інших платежів для суб’єктів господарювання видобувних галузей.

ДФС щороку до 1 липня публікує на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо сплати кожного податку суб’єктами господарювання видобувної галузі за звітний період.

9. Міненерговугілля надає незалежному Адміністратору отриману інформацію для виконання договірних зобов’язань.

10. Незалежний Адміністратор на базі отриманої від Міненерговугілля інформації проводить аналіз і звіряння інформації, отриманої з різних джерел, для підготовки звіту, формує та надає Міненерговугіллю звіт у форматі та строки, що визначені технічним завданням.

11. У разі розбіжностей сум платежів, отриманих від центральних органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання видобувних галузей незалежний Адміністратор має право звернутися за поясненнями та уточненням інформації до суб’єкта господарювання видобувних галузей, в тому числі щодо надання копій первинних документів на підтвердження суми платежів.

Суб’єкт господарювання видобувних галузей зобов’язаний надати незалежному Адміністратору копії первинних документів (наприклад, платіжних доручень, затверджених банком), що підтверджують платежі та/або здійснення погашення зобов’язання в негрошовій/натуральній формі у десятиденний строк з моменту отримання запиту від незалежного Адміністратора.

12. Міненерговугілля, отримавши від незалежного Адміністратора звіт, щороку до кінця жовтня (у 2015 році - до 11 грудня) узгоджує його з багатосторонньою групою і публікує звіт на своєму офіційному веб-сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Міненерговугілля разом з багатосторонньою групою організовує роботу з презентації і обговорення звіту на державному та регіональному рівні.

13. Міненерговугілля щороку до 10 жовтня (у 2015 році - до 20 грудня) інформує Кабінет Міністрів України про стан виконання вимог цього Порядку.