Інші податки
Тема: Інше

Про внесення змін до Порядку застосування фінансових санкцій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 790 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1038; 2006 р., № 1 - 2, ст. 42; 2007 р., № 39, ст. 1554; 2011 р., № 61, ст. 2436), зміни, що додаються.


Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16.12.2015 р. № 1050

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку застосування фінансових санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

1. В абзаці першому пункту 6 слова "Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС, його регіональні управління та їх територіальні підрозділи" замінити словами "ДФС та її територіальні органи", а слово "ДПС," виключити.

2. Пункти 9 і 11 викласти в такій редакції:

"9. Рішення про застосування фінансових санкцій складається у трьох примірниках, один з яких залишається в органі, посадова особа якого прийняла це рішення; другий - надсилається у триденний строк після його прийняття суб’єкту господарювання або видається його уповноваженому представникові; третій - надсилається до територіального органу ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання для здійснення контролю за надходженням до державного бюджету суми сплаченого штрафу у разі порушення законодавства у сфері виробництва та обігу спирту або за місцем вчинення порушення для здійснення контролю за надходженням до місцевих бюджетів суми сплаченого штрафу в разі порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів.";

"11. Суми фінансових санкцій, стягнені відповідно до цього Порядку, зараховуються до бюджету згідно із законодавством.".

3. У тексті Порядку слова "суб’єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "суб’єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі.

4. Додаток до Порядку викласти в такій редакції: