ПДФО/ВЗ

Податок на доходи фізичних осіб

Переглянуто розмір основної ставки податку, зокрема для доходів у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Відтепер ставка податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно, у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Раніше зазначені доходи оподатковувалися за ставкою 15% бази оподаткування, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищувала десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. — 12 180 грн.). Якщо перевищувала, то до суми такого перевищення застосовувалася ставка 20%.

Крім зазначених доходів ставка у розмірі 18% застосовується, зокрема, до іноземних, пасивних доходів, доходів від підприємницької та незалежної професійної діяльності, від надання майна в оренду тощо.

Зменшено ставку для пасивних доходів (проценти, дивіденди, роялті, інвестиційний прибуток та інших пасивні доходи) з 20 до 18%. Змінами до п. 167.5 ст. 167 та ст. 170 Податкового кодексу  зменшено розмір ставки податку з 20 до 18% для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування.

При цьому залишено ставку 5% для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Слід зазначити, що відповідно до Податкового кодексу для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб до пасивних доходів належать такі доходи:

 • проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
 • проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;
 • інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);
 • процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
 • плата (проценти), що розподіляється згідно з пайовими членськими внесками членів кредитної спілки;
 • дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;
 • дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
 • відсотки (дисконт), отримані власником облігації від їх емітента відповідно до закону;
 • дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному у проспекті емісії сертифікатів;
 • інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;
 • роялті;
 • дивіденди.

Залишено без змін порядок оподатковуваної пенсії або щомісячного довічного грошового утримання. Згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягають суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 р. — 4134 грн.),  у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Пунктом 167.4 ст. 167 вищезазначеного Кодексу встановлено окрему ставку податку в розмірі 15% бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, що визначена у пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, яка отримується платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.

Уточнено розмір податкової соціальної пільги (далі — ПСП).Змінами до пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу встановлено, що для будь-якого платника ПСП встановлюється у розмірі 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року. До 01.01.2016 р. зазначене обмеження встановлювалося розділом XIX «Прикінцеві положення» цього Кодексу.

Таким чином, у 2016 р. граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, становить 1930 грн. Сума ПСП: для 100-відсоткової пільги — 689 грн.; для 150-відсоткової пільги — 1033,50 грн.; для 200-відсоткової пільги — 1378 грн.

Переглянуто розмір ставки оподаткування виграшів та призів. Змінами до п. 170.6 ст. 170 Податкового кодексу уточнено порядок оподаткування виграшів та призів. Так, встановлено однаковий розмір ставки податку в розмірі 18% для всіх виграшів та призів.

До 01.01.2016 р. доходи у вигляді виграшів та призів у лотерею оподатковувалися за ставкою 15% та перераховувалися податковим агентом — оператором лотереї у строки, визначені Кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету із загальної суми виграшів (призів), виплачених за податковий (звітний) місяць гравцям у лотерею.

Оподаткування доходів у вигляді виграшів та призів інших, ніж виграш (приз) у лотерею, здійснювалось у загальному порядку за ставкою 30%.

Змінено порядок сплати авансових платежів фізичними особами — підприємцями. Оновленою редакцією пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу визначено, що авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу, та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, що настає за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за такий період не сплачується.

Раніше авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховувалися підприємцем самостійно, але не менш як 100% річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у зіставних умовах), та сплачувалися до бюджету по 25% щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Схема 1.