ЄСВ

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 909 внесено зміни до Закону про ЄСВ.

Збільшено розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Так, установлено, що максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (з 01.01.2016 р. — 34 450 грн.) (табл. 1).

Таблиця 1

2016 рік

З 1 січня

З 1 травня

З 1 грудня

Мінімальний розмір заробітної плати (доходу) для нарахування єдиного внеску, грн.

1378,00

1450,00

1550,00

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, грн.

34 450,00

36 250,00

38 750,00

 

До 01.01.2016 р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнювала 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Скасовано залежність розміру єдиного внеску від класу професійного ризику виробництва страхувальника. Змінами до частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ встановлено єдиний розмір ставки єдиного внеску в розмірі 22% до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Крім того, скасовано утримання єдиного внеску з найманих працівників. 

При цьому залишено норму, відповідно до якої у разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати (далі — МЗП), встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру (табл. 2).

Таблиця 2

Платники

База нарахування

Заробітна плата,
допомога по тимчасовій непрацездатності
та у зв’язку з вагітністю та пологами, %

Винагорода
фізичним особам
за виконання робіт
(надання послуг)
за договорами ЦПХ, %

Підприємства, фізичні особи — підприємці, самозайняті особи на доходи найманих працівників

22

22

Підприємства на доходи найманих працівників — інвалідів1

8,41

22

Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,3

5,3

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці

5,5 — на доходи працюючих інвалідів,

22 — на доходи інших працівників

22

1Фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю працівників — інвалідів, нараховують єдиний внесок за ставкою 22%.


ДОВІДКОВО

ФОП,
які застосовують спрощену
систему оподаткування

 

Ставка
єдиного внеску

Мінімальний
страховий внесок, грн.

Строки
сплати

22%

909,48
(303,16 х 3 місяці)

I квартал
(до 20 квітня)

941,16
(303,16 + 638,00)

II квартал
(до 20 липня)

957,00
(319,00 х 3 місяці)

III квартал
(до 20 жовтня)

979,00
(638 + 341,00)

IV квартал
(до 20 січня)

 

Схема 5.