Інші податки

Оподаткування процентів за договором позики

Резидент України виплачує проценти за договором позики, укладеним з резидентом Нідерландів, який є його засновником. Чи необхідно із суми таких процентів утримувати податок, якщо так, то за якою ставкою?


Відповідно до п. 1 ст. 11 чинної з 02.11.96 р. Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (далі — Конвенція) проценти, що виникають у Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Державі.

Однак такі проценти можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і згідно із законодавством цієї Держави, але якщо одержувач фактично має право на проценти, податок, що стягується, не повинен перевищувати:

2% валової суми процентів у випадку, коли:

  • проценти, що виникають у Договірній Державі і сплачуються з будь-якого кредиту будь-якого характеру, наданого банком або будь-якою іншою фінансовою організацією, включаючи інвестиційні та ощадні банки, а також страховими компаніями; або
  • проценти, що виникають у Договірній Державі і сплачуються покупцем механізмів і обладнання у зв’язку з продажем у кредит;

10% загальної суми процентів у всіх інших випадках (п. 2 ст. 11 Конвенції).

Згідно з п. 3 ст. 11 Конвенції, незважаючи на положення п. 2 ст. 11 цієї Конвенції:

  • проценти, що виникають в одній із Держав і сплачуються стосовно облігацій, боргових зобов’язань або інших подібних зобов’язань Уряду цієї Держави, центральному банку зазначеної Держави, його політико-адміністративному підрозділу або місцевому органу влади, звільнятимуться від оподаткування у цій Державі;
  • проценти, що виникають в одній із Держав і сплачуються стосовно облігацій, боргових зобов’язань або інших подібних зобов’язань Уряду другої Держави, центральному банку другої Держави, його політико-адміністративному підрозділу або місцевому органу влади, звільнятимуться від оподаткування у першій зазначеній Державі;
  • проценти, що виникають в одній з Держав і сплачуються стосовно позичок, гарантованих або застрахованих Урядом другої Держави, центральним банком другої Держави або будь-яким агентством або органом (включаючи фінансові установи), які є повною власністю або контролюються цим Урядом, підлягають звільненню від оподаткування в першій зазначеній Державі.

Термін «проценти», наведений у цій статті, означає дохід від боргових вимог будь-якого виду незалежно від іпотечного забезпечення і незалежно від володіння правом на участь у прибутках боржника і, зокрема, дохід від урядових цінних паперів і облігацій чи боргових зобов’язань, включаючи премії та виграші з цих цінних паперів, облігацій або боргових зобов’язань та включаючи штрафи, що стягуються за пізні платежі (п. 5 ст. 11 Конвенції).

Таким чином, якщо умова надання резидентом Нідерландів позики українському підприємству не підпадає під випадки, зазначені у пп. «і» та пп. «іі» п. 2 та у п. 3 ст. 11 Конвенції, то при виплаті кредитору-нерезиденту процентів за позикою резидент України відповідно до вимог пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу повинен утримати податок за ставкою 10%, визначеною пп. «b» п. 2 ст. 11 Конвенції.