Митна справа

Верифікація сертифікатів і декларацій про походження товару з України

З 29.12.2015 р. набрала чинності постанова № 1029, якою затверджено Порядок верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України (далі — Порядок) та встановлено, що з набранням чинності цією постановою втратила чинність постанова № 1861, якою було затверджено попередній порядок верифікації таких сертифікатів.

Прийняття цього Порядку обумовлено необхідністю імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (набрала чинності з 01.01.2016 р.), угод про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ (Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія, Швейцарська Конфедерація), Чорногорією в частині положень щодо:

  • верифікації (перевірки достовірності) контролюючими органами документів про походження товару з України за запитами митних органів цих країн;
  • строків верифікації та зберігання контролюючими органами документів про верифікацію документів про походження товарів з України;
  • конфіденційності інформації про походження товарів, наданої підприємствами-виробниками та/або експортерами при верифікації сертифікатів та декларацій.

У рамках угод про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами ЄС, ЄАВТ, Чорногорією, крім сертифіката з перевезення товарів форми «EUR.1», для підтвердження українського походження товарів використовується декларація про походження (інвойс) — це комерційні або товаросупровідні документи, які містять відомості про країну походження товарів.

Такі вимоги містяться також у Митному кодексі Європейського Союзу, яким визначено процедуру верифікації (перевірки достовірності) документів про походження товарів у рамках Генеральної системи преференцій, які надаються Європейським Союзом в односторонньому порядку товарам українського походження.

Кожна угода про вільну торгівлю містить положення про верифікацію сертифікатів та декларацій, наприклад, в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ст. 33 Протоколу 1 щодо визначення концепції «Походження товарів» і методів адміністративного співробітництва визначено перевірку сертифікатів та декларацій.

Зокрема, верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів та декларацій здійснюється контролюючими органами за запитами митних органів країни ввезення товару у найкоротший строк, але не більше 10 місяців з дня відправлення такого запиту.

Угодами також визначено строки зберігання уповноваженим органом, підприємством-виробником та/або експортером товару копій документів про походження товарів з України, на підставі яких засвідчено походження товару з України, які становлять не менше ніж три роки з дати видачі/оформлення сертифікатів та декларацій.

Частиною II «Принципи застосування правил визначення походження» та додатком II «Спільна декларація щодо преференційних правил визначення походження» до Угоди про правила визначення походження товарів СОТ встановлено, що члени СОТ повинні забезпечити таке:

інформація, що за своїм характером є конфіденційною або надається на конфіденційній основі для цілей застосування правил (преференційних) визначення походження, повинна розглядатися відповідними органами як цілком конфіденційна, і вони не розголошуватимуть її без спеціального дозволу особи чи уряду, що надає таку інформацію, за винятком того обсягу, який може бути необхідно розкрити в рамках судових процедур.

Зазначені вимоги імплементовано до ст. 37 Митного кодексу.

Таким чином, інформація, що підтверджує походження товарів, надана підприємствами-виробниками та/або експортерами при верифікації сертифікатів та декларацій, має конфіденційний характер та відповідно до вимог ст. 37 Митного кодексу не може бути розголошена без спеціального дозволу особи чи уряду, які надали таку інформацію, крім випадків, коли це необхідно для забезпечення розгляду справи в суді.

Із запровадженням Порядку забезпечуватимуться адаптація законодавства України до вимог Світової організації торгівлі, виконання Україною міжнародних зобов’язань, взятих у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, угод про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ та Чорногорією, надійна адміністративна співпраця з митними адміністраціями цих країн щодо питань підтвердження українського походження товарів.