Митна справа

Митне оформлення товарів у митному режимі відмови на користь держави

Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених Митним кодексом.

Згідно зі ст. 183 цього Кодексу відмова на користь держави — це митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від іноземних товарів на користь держави без будь-яких умов на свою користь.

Питання, пов’язані з поміщенням товарів у митний режим відмови на користь держави, регламентуються положеннями глави 26 Митного кодексу та розділом VII Порядку № 657.

Дозвіл на поміщення у митний режим відмови на користь держави

Згідно з частиною першою ст. 184 Митного кодексу у митний режим відмови на користь держави поміщуються іноземні товари. При цьому відмова від товарів на користь держави здійснюється за відповідною письмовою заявою власника цих товарів та з дозволу митного органу.

Форму письмової заяви підприємства наведено в додатку 1 до Порядку № 657.

Згідно з п. 2 розділу VII зазначеного Порядку разом із заявою до митниці ДФС подаються оригінали, а в разі їх відсутності — засвідчені в установленому порядку копії:

  • документів, що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами;
  • наявних товаротранспортних та інших товаросупровідних документів;
  • інших документів, необхідних для підтвердження можливості поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави (за бажанням заявника).

Слід зазначити, що чинним законодавством для даного режиму встановлено обмеження щодо поміщення окремих видів товарів. Перелік товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави (схема), затверджено постановою № 427.

Схема

 

Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави або про відмову у наданні такого дозволу приймається митницею ДФС з урахуванням положень зазначеного переліку не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви.

Дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави надається керівником або уповноваженою ним посадовою особою митниці ДФС, у зоні діяльності якого перебувають такі товари, за заявою власника товарів або уповноваженої ним особи.

Про прийняте рішення контролюючий орган зобов’язаний невідкладно письмово повідомити особу, яка звернулася із заявою.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави контролюючий орган зобов’язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.

Товари, у поміщенні яких у митний режим відмови на користь держави було відмовлено, мають оформлюватися в іншому митному режимі або вивозитися за межі митної території України.

Порядок митного оформлення

Митне оформлення товарів у митний режим відмови на користь держави здійснюється митницею ДФС, якою надано відповідний дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави.

Іноземні товари поміщуються у митний режим відмови на користь держави із звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (частина друга ст. 184 Митного кодексу):

  • не сплачується ввізне мито відповідно до п. 4 частини першої ст. 282, п. 1 частини першої ст. 283 та частини п’ятнадцятої ст. 286 Митного кодексу при дотриманні вимог та обмежень, установлених главою 26 цього Кодексу;
  • звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення товарів у митному режимі відмови на користь держави у порядку, визначеному главою 26 Митного кодексу (п. 206.15 ст. 206 Податкового кодексу);
  • звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) з-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством не справляється ПДВ у зв’язку з розміщенням товарів (продукції), зокрема у митному режимі відмови на користь держави (пп. 213.3.3 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу).

Для здійснення митного оформлення товарів у митний режим відмови на користь держави їх власник або уповноважена ним особа доставляє ці товари на склад митниці ДФС.

Митний режим відмови на користь держави завершується після розміщення товарів на складі митниці ДФС.

Відмова на користь держави

Підставою для поміщення товарів на склад митниці ДФС є дозвіл на поміщення цих товарів у митний режим відмови на користь держави.

Для поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави до митниці ДФС подається митна декларація або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом № 651.

Відповідальність за неправомірне розпорядження товарами шляхом їх поміщення у митний режим відмови на користь держави несе декларант. Митниці ДФС не відшкодовують будь-які майнові претензії осіб, які мають повноваження щодо товарів, від яких декларант відмовився на користь держави.

Товари, поміщені у режим відмови на користь держави, підлягають реалізації.