ПДВ

Суму здійснених поліпшень повернутого об’єкта оренди повністю неамортизовано

Які податкові наслідки з ПДВ виникають у платника ПДВ — орендаря у разі повернення ним у грудні 2015 р. об’єкта оперативної оренди/лізингу орендодавцю, за яким сума здійснених поліпшень повністю неамортизована?


Згідно з п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митний території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Відповідно до підпунктів 14.1.185 та 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу постачання товарів/послуг включає в себе, зокрема, безоплатну передачу майна іншій особі, постачання послуг іншій особі на безоплатній основі.

Пунктом 188.1 ст. 188 Податкового кодексу (у редакції, яка була діючою до 31.12.2015 р.) встановлено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за винятком:

  • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для потреб населення.

Оскільки витрати на поліпшення об’єкта оперативної оренди відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних активів, то при поверненні орендарем об’єкта оперативної оренди/лізингу орендодавцю на вартість здійсненних поліпшень (в неамортизованій частині) такий орендар має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу, та відображає їх в податковій звітності за грудень 2015 р.