Єдиний податок

Підприємницька діяльність

«Гаряча лінія» на тему «Підприємницька діяльність» за участю Тетяни Федченко, заступника начальника Управління — начальника відділу адміністрування податків, зборів із самозайнятих осіб Управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України.

Суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів

Чи має право фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування включати до витрат суму сплаченого акцизного збору з роздрібного продажу підакцизних товарів?


Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс).

Так, відповідно до п. 177.2 цієї статті об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Для фізичної особи — підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, не включаються до витрат і доходу суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу.

При цьому Податковим кодексом не передбачено віднесення до витрат фізичної особи — підприємця сум акцизного збору.

Пунктом 177.10 ст. 177 Податкового кодексу визначено, що фізичні особи — підприємці зобов’язані вести книгу обліку доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Форму та порядок ведення книги обліку доходів і витрат затверджено наказом Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення», яким передбачено зазначення суми отриманих доходів без ПДВ. Суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів не виключаються із сум отриманого доходу.

Отримання виручки в іноземній валюті

Що є доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку у разі отримання виручки в іноземній валюті за надані товари (роботи, послуги): сума, визначена в контракті, чи сума, що надійшла за контрактом на валютний рахунок, але зменшена на суму комісії банку?


Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку фізичної особи — підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно з п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 Податкового кодексу).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу).

Таким чином, у разі отримання за контрактом виручки в іноземній валюті за надані товари (роботи, послуги) доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є вся сума коштів, що надійшла на валютний рахунок, перерахована у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання валюти.

Подання звітності фізичними особами — платниками єдиного податку

За якою формою фізичні особи — підприємці, що застосовують спрощену систему оподаткування, мають подавати податкову звітність за річний податковий (звітний) період, а саме за 2015 р.?


З 28.07.2015 р. набрав чинності наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» (далі — наказ № 578), яким затверджено нову форму податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця.

Оскільки згідно з абзацом другим п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення, то нова форма декларації використовується платниками єдиного податку третьої групи, для яких податковим (звітним) періодом є календарний квартал, для складання звітності за 2015 р. починаючи з 01.01.2016 р.

Крім того, з метою забезпечення єдиного підходу при поданні підприємцями звітності за 2015 р. та покращення рівня адміністрування єдиного податку, фізичним особамплатникам єдиного податку першої та  другої груп для  декларування за  річний податковий (звітний) період2015  р. також рекомендовано нову форму декларації, затверджену наказом №  578.

Перереєстрація книги обліку доходів

Чи потрібно фізичній особі — підприємцю, яка застосовує спрощену систему оподаткування (друга група), перереєстровувати з січня 2016 р. книгу обліку доходів, зареєстровану відповідно до наказу № 1637?


Наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» (далі — наказ № 579), який набрав чинності з 28.07.2015 р., затверджено форму книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками ПДВ); форму книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ); а також порядки їх ведення.

Водночас визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну України від 15.12.2011 р. № 1637 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення».

При цьому платники єдиного податкуфізичні особи можуть не  перереєстровувати книги обліку доходів і  книги обліку доходів і  витрат, оскільки згідно з  п.  5 наказу №  579 книги, зареєстровані до  набрання чинності цим наказом, діють до  їх  закінчення.

Продаж товарів у магазині на території ринку

Чи має право обрати першу групу єдиного податку фізична особа — підприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів у магазині, розташованому на території ринку?


Відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу до першої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 грн.

Згідно з п. 1.8 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 12-торг «Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них», затвердженої наказом Держкомстату України від 26.07.2005 р. № 209, торгове місце — площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. До торгових місць на ринках не належать магазини та об’єкти ресторанного господарства.

Отже, фізична особа — підприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів в магазині, розташованому на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи.

Органами місцевого самоврядування не встановлено ставку єдиного податку

За якою ставкою фізична особа — підприємець має сплачувати єдиний податок, якщо органами місцевого самоврядування не встановлено у рішенні ставку єдиного податку на певні види діяльності?


Відповідно до пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Згідно з п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу ставки єдиного податку для платників першої та другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі — мінімальна заробітна плата), та третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Пунктом 293.2 цієї статті передбачено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

  • для першої групи платників єдиного податку — у межах до 10% розміру мінімальної заробітної плати;
  • для другої групи платників єдиного податку — у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати.

Таким чином, у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення ставки єдиного податку на певні види діяльності, то фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, віднесені до першої або другої групи, сплачують мінімальний розмір ставки єдиного податку, встановлений п. 293.2 ст. 293 Податкового кодексу, тобто 1% мінімальної заробітної плати.

Платник єдиного податку не отримував протягом звітного періоду доходів

Чи слід подавати податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, у разі якщо він не отримував протягом звітного періоду доходів?

Згідно з п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Водночас п. 40.1 ст. 40 Податкового кодексу передбачено, що у разі якщо іншими розділами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, використовуються правила, встановлені в іншому розділі або законі з питань митної справи.

Зокрема, правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку відповідно до п. 294.1 ст. 294 Податкового кодексу є:

  • першої та другої груп — календарний рік;
  • третьої групи — календарний квартал.

Податкова декларація фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку першої та другої груп подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, платниками єдиного податку третьої групи — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

У податковій декларації фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої та другої групи повинні зазначити щомісячні авансові внески, визначені згідно з п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу.

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку третьої групи відображають у податковій декларації суму доходу за звітний (податковий) період, що підлягає сплаті. Доходом фізичної особи — підприємця, що застосовує спрощену систему оподаткування є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу.

Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування (п. 292.14 ст. 292 Податкового кодексу).

Крім того, неподання протягом року контролюючим органам податкових декларацій, документів фінансової звітності є підставами для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця (п. 2 ст. 46 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»).

Отже, фізичні особипідприємці, що  застосовують спрощену систему оподаткування, які не  отримували протягом звітного періоду доходи, зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податкуфізичної особипідприємця у  строки, визначені п.  49.18 ст.  49 Податкового кодексу.


Підготувала Ганна ЧЕРНИШОВА, оглядач «Вісника»,
за сприяння:
Тетяни ФЕДЧЕНКО, заступника начальника Управління — начальника відділу адміністрування податків,
зборів із самозайнятих осіб Управління адміністрування доходів
і зборів з фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб
Державної фіскальної служби України, та Департаменту комунікацій