Акциз

Отримання нової довідки

Чи потрібно отримувати нову довідку про внесення місць зберігання алкогольних напоїв (тютюнових виробів) до Єдиного реєстру місць зберігання, якщо термін дії ліцензії на відповідний вид діяльності закінчився та отримано нову ліцензію?


Відповідно до ст. 15 Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання (далі — Єдиний реєстр), незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб’єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Згідно з п. 1.1 Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання, затвердженого наказом ДПА України від 28.05.2002 р. № 251 (далі — Порядок № 251), Єдиний реєстр — це перелік місць, що використовуються для зберігання спирту, та приміщень, що використовуються для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі — місце зберігання), який містить відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників.

До Єдиного реєстру вносяться відомості, зокрема про заявника — ідентифікаційний код (номер), найменування (прізвище, ім’я, по батькові), місцезнаходження або місце проживання (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку), серія та номер ліцензії, виданої заявнику на відповідний вид діяльності.

Відповідно до п. 4.3 Порядку № 251 у разі зміни відомостей про заявника місця зберігання контролюючий орган, який вносив місце зберігання до Єдиного реєстру, на підставі заяви суб’єкта підприємницької діяльності протягом семи календарних днів уносить зміни до Єдиного реєстру та видає суб’єкту підприємницької діяльності довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Таким чином, якщо термін дії ліцензії на відповідний вид діяльності закінчився та отримано нову ліцензію, суб’єкт господарювання повинен внести зміни до Єдиного реєстру, зокрема щодо серії та номера ліцензії, отримати довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін, протягом семи календарних днів з дня подання відповідної заяви до контролюючого органу.