Оплата праці

Збереження суми індексації за минулий період

Працівника переведено з одного підприємства залізничного транспорту на інше у липні 2015 р. Чи правомірно те, що йому не виплачували індексацію заробітної плати, пояснюючи це тим, що він прирівнюється до новоприйнятих працівників?


При проведенні індексації до грудня 2015 р. слід керуватися положеннями Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078, без урахування змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».

Так, відповідно до п. 102 цього Порядку було визначено, що для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу чи організацію або в іншу місцевість, та у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць. У разі коли сума збільшення заробітної плати більша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць, такий місяць вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (механізм визначення суми індексації у разі підвищення грошових доходів визначено п. 5 цього Порядку).

Отже, якщо працівника прийнято на роботу за переведенням і при цьому не відбулося підвищення заробітної плати, то індексація за ним мала зберігатись.