Соціальне страхування

Перерахунок пенсії з моменту настання права

Чоловік отримує пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону № 2262. За яких умов на нього поширюватиметься дія ст. 51 цього Закону в редакції, що діє з 01.01.2016 р.?


Змінами, внесеними до ст. 51 Закону № 2262, які набрали чинності з 01.01.2016 р., передбачається, що перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно із цим Законом, або у зв’язку із запровадженням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строку.

Тобто у разі настання права на проведення перерахунку пенсії, а саме: прийняття урядом України після 01.01.2016 р. рішення про зміну розміру грошового забезпечення відповідних категорій військово-службовців, такий перерахунок з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, не буде проведено, суми пенсії виплачуватимуться з дати виникнення права на перерахунок.

Наприклад, з 01.01.2016 р. змінено грошове забезпечення військовослужбовців. Проте військовим комісаріатом громадянину К. довідку про грошове забезпечення вчасно не надано. Таку довідку до органу Пенсійного фонду надано через 22 місяці. У такому випадку перерахунок пенсії провадитиметься за весь час з моменту настання на нього права та здійснюватиметься доплата.