Соціальне страхування

Грошова допомога при виході на пенсію

Чи включається до заробітної плати для обчислення наукової пенсії грошова допомога, що виплачується науковому (науково-педагогічному) працівникові при виході на пенсію?


Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60% сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до ст. 36 Закону про наукову діяльність та частини другої ст. 40 Закону про пенсійне страхування та на яку згідно із законодавством нараховуються страхові внески.

Як установлено у ст. 36 Закону про наукову діяльність, заробітна плата наукового працівника складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за наукову ступінь, вчене звання, надбавки за стаж наукової роботи та інших надбавок, доплат і винагород за наукову (науково-педагогічну) діяльність, передбачених законодавством.

Для обчислення пенсії особі, яка має право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 цього Закону, враховуються суми її заробітної плати за відповідний період, нараховані їй згідно з трудовим договором (контрактом) щодо займаних посад, перебування на яких зараховується до наукового стажу.

При цьому заробітна плата для обчислення пенсії не може перевищувати максимального розміру доходів, на який нараховується єдиний соціальний внесок (25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом).

Згідно зі ст. 37 Закону про наукову діяльність при виході на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника виплачується грошова допомога у розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності відповідного стажу роботи.

Враховуючи те, що грошова допомога, яка згідно із Законом про наукову діяльність виплачується науковому (науково-педагогічному) працівникові при виході на пенсію, не передбачена ст. 36 цього Закону як складова заробітної плати наукового працівника та не належить до виплат, на які нараховуються страхові внески, оскільки відповідно до п. 3.6 Інструкції № 5 не належить до фонду оплати праці, зазначена виплата (грошова допомога) не включається до заробітної плати, з урахуванням якої здійснюється обчислення пенсії відповідно до ст. 37 Закону про наукову діяльність.