Соціальне страхування

Пенсія зі зниженням пенсійного віку

Жінка втратила посвідчення потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 4, видане у 1996 р. Нове посвідчення не видають у зв’язку з тим, що з січня 2015 р. немає зони посиленого радіологічного контролю. Чому жінці відмовляють у призначенні пенсії без надання цього посвідчення?


Згідно зі ст. 55 Закону № 796 особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються зі зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Зокрема, особам, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони станом на 01.01.93 р. прожили або відпрацювали у цій зоні не менше ніж чотири роки, пенсійний вік початково знижується на два роки (початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали чи постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31.07.86 р. незалежно від часу проживання або роботи в цей період) та додатково  — на один рік за кожні три роки проживання або роботи, але не більше ніж на п’ять років.

Пунктом 2.1 Порядку № 22-1 передбачено, що до заяви про призначення пенсії за віком (при її призначенні із застосуванням норм ст. 55 Закону № 796) додаються посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами місцевого самоврядування (підприємствами, установами, організаціями).

Статтею 65 Закону № 796 визначено, що посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» та «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» є документами, що підтверджують статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надають право користування пільгами, встановленими цим Законом.

Видача посвідчень провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, обласними і Київською міською державними адміністраціями за поданням районних державних адміністрацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тому пенсію зі зниженням пенсійного віку жінці призначать за умови надання вищезазначених документів та за наявності 15 років страхового стажу.