Юридична практика

Термін сплати податку на прибуток порушено не з вини платника

Суть справи

ДПІ проведено перевірку щодо несвоєчасної сплати податку на прибуток філії ТОВ «З» за 2014 р. та встановлено порушення п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, а саме: термінів сплати самостійно визначеного грошового зобов’язання щодо сплати консолідованого податку на прибуток відокремленого підрозділу платника консолідованого податку на прибуток звітного (податкового) періоду — 2014 р. у сумі 139 000,00 грн.

Відповідно до поданого розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток за 2014 р. до картки особового рахунку філії ТОВ «З» було проведено нарахування в сумі 139 000,00 грн., граничний термін сплати якого 11.03.2015 р.

Згідно з даними облікової картки платника сплачену суму в розмірі 139 000,00 грн. зараховано 12.03.2015 р., що підтверджується платіжним дорученням банку (дата операції 11.03.2015 р.). Затримка сплати узгодженого грошового зобов’язання становить один календарний день.

За результатами перевірки ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств у розмірі 10% погашеної суми боргу на суму 13 900,00 грн.

 

Позиція платника

Скаржник не погоджується з отриманим податковим повідомленням-рішенням та рішенням, прийнятим за результатами розгляду первинної скарги, вважаючи їх необґрунтованими та такими, що повністю не відповідають вимогам чинного законодавства, з огляду на таке.

Самостійно визначене грошове зобов’язання (з податку на прибуток за 2014 р.) сплачено 11.03.2015 р., про що свідчить платіжне доручення від 11.03.2015 р. з відміткою про проведення платежу 11.03.2015 р.

Таким чином, обов’язок зі сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток філією ТОВ «З» виконано.

Крім того, листом банку засвідчено про неможливість виконання платіжних доручень у день їх надходження 11.03.2015 р. унаслідок технічної проблеми і про виконання банком у повному обсязі платіжних доручень на початку наступного операційного дня — 12.03.2015 р.

 

Витяг з рішення

Згідно з пп. 14.1.152 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу погашення податкового боргу — зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом.

Відповідно до пп. 14.1.175 цього пункту податковий борг — сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений зазначеним Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку платника податку зі сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, не сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно (п. 31.1 ст. 31 Податкового кодексу).

Згідно з п. 54.1 ст. 54 цього Кодексу платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається до контролюючого органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов’язання та/або пені вважається узгодженою.

Пунктом 57.1 ст. 57 Податкового кодексу передбачено, що платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених зазначеним Кодексом. Податкова декларація та розрахунок щомісячних авансових внесків за базовий звітний (податковий) рік подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Відповідно до п. 87.9 ст. 87 Податкового кодексу у разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючі органи зобов’язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, у рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.

Згідно з п. 126.1 ст. 126 цього Кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених Податковим кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Як зазначено у п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу, за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом № 2346, з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену зазначеним Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.

Відповідно до наданих ТОВ «З» документів платіжне доручення від 11.03.2015 р. на перерахування консолідованого податку на прибуток філії ТОВ «З» за 2014 р. у розмірі 139 000,00 грн. подано до банку 11.03.2015 р., що підтверджується відміткою банку: «одержано банком 11.03.2015 р. 11:47:00» і «проведено банком 11.03.2015 р. 11:47:00». Листом банку без номера та дати зазначено, що таке платіжне доручення банк не зміг виконати у день надходження до банку внаслідок технічної проблеми, натомість це платіжне доручення було виконано банком у повному обсязі на початок наступного операційного дня — 12.03.2015 р.

Згідно з п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу за порушення строку зарахування податків до бюджету з вини банку платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне перерахування таких податків, а тому застосовані штрафні санкції в сумі 13 900,00 грн. за несвоєчасну сплату узгодженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств підлягають скасуванню.

Пунктом 55.1 ст. 55 цього Кодексу визначено, що податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасовано контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи вищевикладене, рішенням, прийнятим за розглядом повторної скарги, податкове повідомлення-рішення скасовано, а скаргу платника податків — задоволено.