Інші податки

Стипендія за рахунок коштів юридичної особи

Згідно з умовами угоди, укладеної між вищим навчальним закладом та юридичною особою, студент отримує стипендію за рахунок коштів такої особи. Чи застосовуються норми ст. 165 Податкового кодексу до суми такої стипендії з метою оподаткування її податком на доходи фізичних осіб?


Відповідно до ст. 51 Закону № 1060 студенти мають гарантоване державою право на забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також п. 2 ст. 62 Закону № 1556 передбачено, що особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

Пунктом 1 Порядку № 882 визначено коло осіб, які навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду держбюджету, у навчальних закладах та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів. Зокрема, до осіб, визначених цим пунктом, належать студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів I — IV рівня акредитації, крім осіб, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

Згідно з п. 4 цього Порядку зазначеним особам можуть призначатися академічні та/або соціальні стипендії.

Відповідно до п. 5 Порядку № 882 академічними стипендіями є, зокрема, ординарні (звичайні) академічні стипендії та стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються учням, студентам, курсантам вищих навчальних закладів, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами.

Розмір академічних стипендій для осіб, зазначених у підпунктах 1 — 6 п. 1 цього Порядку, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата.

Водночас п. 3 ст. 62 Закону № 1556 та п. 2 Порядку № 882 передбачено, що студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та юридичними особами, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами за рахунок коштів цих осіб, якщо це встановлено умовами укладеної угоди.

Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу,  відповідно до п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Загальний оподатковуваний дохід — це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (п. 164.1 ст. 164 Кодексу).

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено підпунктами 164.2.1 — 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу. Крім того, до цього переліку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу, передбачені пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Статтею 165 Податкового кодексу визначено перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Так, згідно з пп. «б» пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України.

Також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу (у 2016 р. — 1930 грн.). Сума перевищення за її наявності підлягає оподаткуванню під час нарахування (виплати) за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу (пп. 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Таким чином, оскільки норми ст. 165 Кодексу поширюються на стипендії, які виплачуються з бюджету, то сума стипендії, що виплачується студенту за рахунок коштів юридичної особи, включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42