Інші податки

Інтернет-оператори та інтернет-провайдери: особливості обліку

Телекомунікації в Україні — одна з найрозвинутіших і найбільш інноваційно-орієнтованих галузей економіки, головними цілями якої є забезпечення інтересів кожного споживача й українського суспільства у цілому, створення високорозвинутої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури. У цій статті розглянемо особливості податкового та бухгалтерського обліку у таких суб’єктів господарювання, як інтернет-оператори та інтернет-провайдери.


Суб’єкти ринку телекомунікацій

Суб’єктами ринку телекомунікацій є оператори та провайдери зв’язку.

Загальні визначення понять оператора телекомунікацій і провайдера телекомунікацій наведено в п. 1 ст. 1 Закону № 1280, згідно з яким:

  • оператор телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який за наявності ліцензії має право на здійснення діяльності в сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування й експлуатацію телекомунікаційних мереж;
  • провайдер телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності в сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електро-зв’язку. Такий суб’єкт господарювання може надавати послуги доступу до Інтернету і не зобов’язаний отримувати ліцензію.

Правові основи надання послуг Інтернету

У своїй роботі з надання послуг і оператори, і провайдери керуються Правилами № 295. Для надання послуг оператор або провайдер повинен укласти договір, відповідно до якого одна сторона (оператор або провайдер) зобов’язується на замовлення споживача надавати послуги, а споживач — оплачувати їх (якщо інше не передбачено договором) (визначення договору наведено у п. 3 Правил № 295). Договір складається відповідно до вимог, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі — НКРСІ). Крім цього, у договорі про надання послуг з доступу до Інтернету зазначаються значення показників якості таких послуг (наприклад, час виконання заявки на підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі, час реєстрації в мережі, швидкість передачі даних та ін. — авт.).

Відповідно до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених розпорядженням № 624 (далі — Основні вимоги № 624), договір повинен містити такі дані: дату і місце висновку; реквізити сторін договору; відомості про включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій; предмет і окремі вимоги договору; організаційні та технічні умови надання послуг;  права й обов’язки сторін; тарифи на послуги і порядок розрахунків за надані послуги; відповідальність сторін; порядок розгляду можливих суперечок; термін дії договору, внесення змін і припинення його дії; особливості відносин у разі надання контент-послуг; інші умови, що не суперечать чинному законодавству.

Бухгалтерський облік

При здійсненні діяльності інтернет-оператори й інтернет-провайдери мають різного роду господарські стосунки. Насамперед потрібно придбати обладнання у постачальника. Потім це устаткування для подальшого надання послуг слід підключити до мережі інтернет-підприємства зв’язку. При безпосередньому наданні послуг замовниками є як фізичні особи, так і суб’єкти господарювання (юридичні та фізичні особи) — кінцеві користувачі Інтернету. Нижче наведено основні кореспонденції рахунків (табл. 1):

Таблиця 1


з/п

Зміст
господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображено придбання устаткування

152

631

2

Введено в експлуатацію устаткування

104

152

3

Відображено витрати на підключення устаткування до мережі у разі використання лінії для надання послуг кінцевим користувачам

23

631

4

Відображено витрати на підключення устаткування до мережі у разі використання лінії для забезпечення діяльності підприємства

92, 93,
949

631

 

5

Відображено щоквартальну абонплату за користування мережею

39

631

Відображено суму абонплати за місяць

23, 92, 93, 94

39

6

Відображено витрати на технічне обслуговування мережі власними силами (у разі якщо підприємство є оператором)

23

207, 205,
661, 651

7

Відображено дохід від надання послуг у разі їх включення до доходів звітного періоду

361

703

8

Відображено доходи майбутніх періодів у разі оплати авансом послуг за кілька місяців

361

69

9

Нараховано дохід звітного періоду у разі оплати авансом за кілька місяців

69

703

 

Приклад 1.

ТОВ «Візит» з метою надання послуг провайдера уклало договір з оператором зв’язку на підключення устаткування до мережі та виділення каналів зв’язку. Згідно з укладеним договором плата за підключення становить 3000 грн., крім того, ПДВ — 20% (600 грн.), усього — 3600 грн. Щомісячна плата за користування каналами становить 400 грн., крім того, ПДВ — 20% (80 грн.), усього — 480 грн. За умовами договору поточні платежі (абонплата за користування каналами) перераховуються щокварталу на початку кожного кварталу. Протягом звітного місяця підприємством-провайдером укладено договори на надання таких послуг: налаштування програмного забезпечення безпосередньо на комп’ютері користувача, підключення користувачів до мережі Інтернет, навчання навичкам роботи на комп’ютері на суму 10 000 грн., крім того,  ПДВ — 20%  (2000 грн)., усього — на 12 000 грн. Послуги надано в поточному місяці. Також надійшла попередня оплата за послуги хостингу (забезпечення доступу до веб-сайту клієнтів) за три місяці в сумі 4000 грн., крім того,  ПДВ — 20% (800 грн.), усього — на суму 4800 грн. (з розрахунку 1600 грн. на місяць). Протягом місяця нараховано платежі за технічне обслуговування веб-сайтів інших клієнтів, які раніше отримали доступ, у сумі 2400 грн., крім того, ПДВ — 20% (480,00 грн.), усього — на суму 2880 грн.

У бухгалтерському та податковому обліку операції відображаються таким чином (табл. 2):

Таблиця 2


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Відображено витрати з підключення до мережі та виділення каналів зв’язку згідно з актом виконаних робіт

23

631

3000,00

-

-

2

Відображено податковий кредит з ПДВ відповідно до зареєстрованої ПН в ЄРПН

641/ПДВ

631

600,00

-

-

3

Перераховано підприємству зв’язку за підключення згідно з випискою банку

631

311

3600,00

-

-

4

Нараховано квартальну абонплату за користування каналами зв’язку
(480 × 3) згідно з рахунком-фактурою

39

631

1440,00

-

-

5

Перераховано абонплату підприємству зв’язку згідно з випискою банку

631

311

1440,00

-

-

6

Відображено податковий кредит з ПДВ згідно з ПН, зареєстрованою в ЄРПН

641/ПДВ

644

240,00

-

-

7

Відображено витрати з абонплати за перший місяць підключення згідно з актом виконаних робіт

23

39

400,00

-

-

8

Відображено податкові розрахунки з ПДВ згідно з бухгалтерською довідкою

644

39

80,00

-

-

9

Включено до собівартості наданих послуг поточного місяця понесені витрати (3000 + 400)

903

23

3400,00

-

3400,00

10

Віднесено на фінансовий результат собівартість наданих послуг

791

903

3400,00

-

-

11

Відображено нарахування наданих послуг (налаштування програмного забезпечення безпосередньо на комп’ютері користувача, підключення користувачів до мережі Інтернет, навчання навичкам роботи на комп’ютері)

361

703

12 000,00

10 000,00

-

12

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ндс

2000,00

-

-

13

Відображено дохід у складі фінансового результату

703

791

10 000,00

-

-

14

Відображено у складі доходів майбутніх періодів передоплату, що надійшла, за послуги хостингу

311, 301

69

4800,00

-

-

15

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ за послугами хостингу

643

641/ндс

800,00

-

-

16

Відображено доходи від послуг хостингу за перший місяць

69

703

1600,00

1333,33

-

17

Відображено суму ПДВ

703

643

266,67

-

-

18

Відображено дохід у складі фінансового результату

703

791

1333,33

-

-

19

Відображено доходи від технічного обслуговування веб-сайтів

361

703

2880,00

2400,00

-

20

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ндс

480,00

-

-

21

Відображено доходи у складі фінансового результату

703

791

2400,00

-

-

 

Як уже зазначалося, оператори телекомунікаційних послуг, у тому числі інтернет-оператори, зобов’язані мати ліцензію на обслуговування мережі.

Порядок відображення в обліку витрат на придбання ліцензії розглянемо на прикладі.

Приклад 2.

Підприємство — інтернет-оператор внесло плату за ліцензію на здійснення технічного обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж у сумі 4250 грн. (згідно з п. 3 додатка 2 до постанови № 773) строком на п’ять років. Витрати на придбання ліцензії слід розглядати як витрати на придбання нематеріальних активів (право на здійснення діяльності), що належать до інших нематеріальних активів (п. 5 ПБО 7). З метою амортизації підприємство застосовує прямолінійний метод. Тобто вартість ліцензії належить до складу витрат пропорційно протягом усього строку корисного використання (у цьому випадку — протягом терміну дії ліцензії). В обліку дані операції відображаються таким чином (табл. 3):

Таблиця 3


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Перераховано плату за ліцензію

685

311

4250,00

-

-

2

Отримано ліцензію

154

685

4250,00

-

-

3

Відображено створення об’єкта НМА

127

685

4250,00

-

-

4

Нараховано амортизацію об’єкта НМА за прямолінійним методом (4250/60 міс.)

23

132

70,83

-

-

5

Включено витрати на амортизацію НМА до собівартості наданих послуг

903

23

70,83

-

70,83

6

Віднесено на фінансовий результат щомісячну амортизацію

791

903

70,83

-

-

 

Податковий облік

Податок на прибуток

Починаючи з 01.01.2015 г. відповідно до змін, внесених Законом № 71 до Податкового кодексу, об’єктом оподаткування є прибуток, отриманий в Україні та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату, розрахованого у фінансовій звітності згідно з ПБО або МСФЗ, на податкові різниці (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу).

У разі якщо згідно з правилами розділу III Податкового кодексу платник здійснює коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то відбувається:

  • зменшення негативного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
  • збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Слід зазначити, що не всі платники зобов’язані проводити коригування фінансового результату. До такої категорії належать платники, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за винятком непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 млн. грн. Такі платники мають право прийняти рішення щодо незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім негативного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Про таке рішення платник податків зазначає в декларації з податку на прибуток.

У разі якщо річний дохід (за винятком непрямих податків) у наступному річному (податковому) періоді перевищить 20 млн. грн., то з такого періоду платник податку на прибуток зобов’язаний коригувати фінансовий результат до оподаткування на податкові різниці.

Для цілей податкового обліку розділом III Податкового кодексу, зокрема, передбачено різниці, що виникають:

  • при нарахуванні амортизації необоротних активів (ст. 138);
  • при формуванні резервів (забезпечень) (ст. 139);
  • при здійсненні фінансових операцій (ст. 140).

Податок на додану вартість

Згідно з п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу база оподаткування ПДВ під час постачання товарів (послуг), а отже, і під час надання послуг інтернет-оператора та інтернет-провайдера визначається виходячи з договірної ціни з урахуванням загальнодержавних податків і зборів. При цьому база оподаткування не може бути меншою від ціни придбання таких товарів (послуг), а щодо товарів (послуг), виготовлених самостійно, — нижче від звичайної ціни.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 цього Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає будь-яка з подій, що відбулася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податків як оплата товарів/послуг, які підлягають постачанню, у разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податків, а у разі відсутності каси — дата інкасації готівки в банківській установі, де обслуговується платник;
  • дата відвантаження товарів, у разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена згідно з вимогами митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що посвідчує факт постачання послуг платником податків (акт приймання-передачі результатів виконаних робіт (наданих послуг)).

Датою віднесення сум податку до податкового кредиту є також дата події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів (послуг) або  дата отримання товарів (послуг) (п. 198.2 ст. 198 Податкового кодексу).

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 зазначеного Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України — дата складання платником податкової накладної за такими операціями за умови реєстрації такої накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних.