Єдиний податок

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Зняття з обліку фізичних осіб — підприємців у контролюючих органах здійснюється на підставі надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

За результатами опрацювання відомостей державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та аналізу карток особових рахунків (КОР) платників податків до Реєстру самозайнятих осіб вноситься інформація про дату і номер запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця та встановлюється обліковий стан «припинено, але не знято з обліку (КОР пусті або не закриті)».

Фізичні особи — підприємці можуть бути зняті з обліку в контролюючому органі у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи.

Останнім звітним періодом для платників, що перебували на спрощеній системі оподаткування (перша та друга групи), вважатиметься базовий звітний (податковий період), що дорівнює календарному року, в якому було прийнято рішення про припинення.

При цьому згідно з пп. 65.10.8 п. 65.10 ст. 65 Податкового кодексу державна реєстрація припинення підприємницької діяльності або внесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань і застосування санкцій за їх невиконання.

Фізичні особи, стосовно яких починаючи з 08.07.2014 р. до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, подають податкові декларації за останній звітний період у строки, визначені п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, залежно від обраної групи платників єдиного податку, а саме:

  • платники першої та другої груп — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
  • платники третьої групи — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 1258 до Закону № 2464, зняття з обліку платників єдиного внеску фізичних осіб — підприємців здійснюється контролюючими органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та остаточного розрахунку (абзац сьомий частини першої ст. 5 Закону № 2464).

Пунктом 8 розділу III Порядку № 435 встановлено, що у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичні особи — підприємці зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Відповідно до абзацу першого п. 6 пп. 11.32 розділу XXI Порядку № 1588 після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємцем підприємницької діяльності така фізична особа із зазначеної дати до дати зняття з обліку продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи — платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом (абзац третій п. 6 пп. 11.32 розділу XXI Порядку № 1588).

Перелік підстав, які дають право контролюючим органам призначити позапланову документальну перевірку, визначено ст. 78 Податкового кодексу. Зокрема, пп. 78.1.7 п. 78.1 цієї статті установлено, що документальна позапланова перевірка може здійснюватися у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця або подання заяви про зняття з обліку платника податків.

Пунктом 78.2 зазначеної статті також передбачено, що обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника.

З 01.01.2015 р. набрав чинності Закон № 71, яким установлено мораторій на здійснення контролюючими органами перевірок фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік, за винятком окремих обмежень.

Так, відповідно до п. 3 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 71 у 2015 та 2016 рр. перевірки фізичних осіб — підприємців з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються винятково з дозволу Кабінету Міністрів України за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності, не належить до категорії фізичних осіб — підприємців. Отже, дія мораторію на таку особу не поширюється.

Однак фізична особа може ініціювати проведення перевірки його діяльності на підставі звернення (заяви) про проведення перевірки, яке подається до контролюючого органу за основним місцем обліку. Зазначене не суперечить ст. 78 Податкового кодексу, Закону № 71 та Порядку № 1588

Водночас право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у разі, коли йому до початку її проведення вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки (п. 78.4 ст. 78 Податкового кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42