Єдиний податок

Здійснення розрахунків з фізичними особами — підприємцями

Розглянемо, які підтвердні документи повинні надавати фізичні особи — підприємці іншим суб’єктам господарювання, зокрема, їх відрядженим працівникам, при здійсненні з ними готівкових або безготівкових розрахунків.


Законом про держреєстрацію передбачено ведення єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

Відомості, що містяться в ньому, використовуються для ідентифікації фізичної особи — підприємця під час провадження нею господарської діяльності. Єдиний державний реєстр є відкритим та загальнодоступним, інформація з нього надається у формі відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, до актуальних на момент запиту та на визначену дату відомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування (статті 18 та 20 Закону про держреєстрацію).

На сьогодні для фізичних осіб — підприємців існує дві системи оподаткування доходів, одержуваних від здійснення підприємницької діяльності, кожна з яких регулюється окремими статтями Податкового кодексу і має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат.

Фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 Податкового кодексу, де передбачено, що під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію згідно із Законом про держреєстрацію (п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 177.10 цієї статті фізичні особи — підприємці застосовують РРО згідно із Законом про РРО та видають розрахункові документи, які підтверджують вартість здійснених господарських операцій (продаж товарів, робіт, послуг), а саме: транспортні квитки/транспортні рахунки, електронні квитки, рахунки готелів/мотелів, чеки тощо.

Фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу ХІV Податкового кодексу.

Згідно зі ст. 291 цієї глави спрощена система оподаткування обліку та звітності — це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів.

Законом № 569 внесено зміни до п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу, якими передбачено, що РРО не застосовуються платниками єдиного податку першої, другої і третьої груп (фізичні особи — підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, -обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн.

У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн. грн. застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, що наступає за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом реєстрації платника єдиного податку.

РРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій(п. 6 ст. 9 Закону про РРО).

Застосування РРО фізособами — підприємцями

Водночас п. 15 ст. 3 Закону про РРО визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону № 1023.

Таким чином, фізична особа — підприємець, яка застосовує спрощену систему оподаткування, зобов’язана надати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передавання прав власності на них від продавця до покупця.

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою регулюється Положенням № 637.

Абзацом другим п. 2.6 цього Положення зазначено, що оприбуткування готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 зазначеного Положення, здійснюється на підставі прибуткових касових ордерів.

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою підприємства повинні мати касу та усі надходження, зокрема, видачу або прийом готівки відображати у касовій книзі з оформленням прибуткового та видаткового касового ордеру.

При цьому відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, брокери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також підприємці касові книги не ведуть (підпункти 4.1 та 4.2 глави 4 Положення № 637).

Отже, фізичні особи — підприємці не ведуть касові книги та відповідно не оформлюють прибуткові касові ордери.

Відповідно до пп. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається дохід фізичної особи — підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до цього Кодексу.

ДОВІДКОВО

«Якщо на дату виплати доходу фізична особа — підприємець — платник єдиного податку втратила свій податковий статус у зв’язку з припиненням своєї підприємницької діяльності і на підставі повідомлення від державного реєстратора виключена з реєстру платників єдиного податку, то виплачений такій фізичній особі дохід оподатковується за правилами, визначеними Податковим кодексом та Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

(Лист ДФС України від 31.12.2015 р. № 28264/6/99-99-17-03-03-15)

 

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (п. 299.1 ст. 299 Податкового кодексу).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку (п. 299.2 ст. 299 зазначеного Кодексу).

Згідно з п. 299.13 цієї статті  з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку:

  • податковий номер (для юридичної особи);
  • найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;
  • дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
  • ставку єдиного податку;
  • групу платника податку;
  • види господарської діяльності;
  • дату виключення з реєстру платників єдиного податку.

Отже, з метою уникнення порушень норм чинного законодавства суб’єктам господарювання, які мають господарські відносини з фізичними особами — підприємцями — платниками єдиного податку, достатньо на дату виплати доходів таким платникам наявності відомостей про них у реєстрі платників єдиного податку, оприлюдненому на офіційному веб-порталі ДФС України.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42