ПДВ

Особливості сплати ПДВ сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році

У зв’язку з набранням чинності Законом № 909 пропонуємо розглянути особливості визначення платниками ПДВ — суб’єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства (далі — спеціальний режим оподаткування), передбаченого ст. 209 Податкового кодексу, та платниками ПДВ, які відповідають критеріям, визначеним ст. 209 цього Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування (п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу), сум ПДВ, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальні/поточні рахунки платників.


Спеціальний режим оподаткування ПДВ

Законом № 909, зокрема, внесено зміни до п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу, відповідно до яких у 2016 р. у межах спеціального режиму оподаткування запроваджено часткову сплату сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується.

Так, розподіл позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду здійснюється таким чином:

Таблиця 1

 

Для забезпечення вказаних розрахунків з бюджетом та перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарським підприємствам — суб’єктам спеціального режиму оподаткування  Казначейством відкрито додаткові електронні рахунки:

3754 — для здійснення операцій із зерновими і технічними культурами, 85% коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 15% — на спеціальні рахунки таких платників;

3755 — для здійснення операцій з продукцією тваринництва, 20% коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 80% — на спеціальні рахунки таких платників;

3753 — для здійснення операцій з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами, 50% коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 50% — на спеціальні рахунки таких платників.

Вказаний перерахунок коштів здійснюється Казначейством автоматично протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки (п. 23 Порядку № 569).

Слід звернути увагу, що реквізити спеціального рахунка суб’єкт спеціального режиму оподаткування зобов’язаний зазначати у податковій звітності з ПДВ, в якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123). Перерахування коштів з додаткових електронних рахунків на спеціальний рахунок здійснюватиметься лише у разі надання достовірної інформації про реквізити такого спеціального рахунка (п. 23 зазначеного Порядку).

Для новостворених платників податку — суб’єктів спеціального режиму оподаткування або платників податку — суб’єктів спеціального режиму оподаткування, що не подавали відповідної податкової звітності з ПДВ або не зазначали в ній достовірні реквізити спеціального рахунка, датою початку здійснення операцій з перерахування коштів з додаткового електронного рахунка на спеціальний рахунок є робочий день, що настає за днем прийняття від платника податкової декларації з ПДВ, у якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 - 01230121 — 0123), або уточнюючого розрахунку до раніше поданої податкової декларації з податку, в яких зазначено достовірні дані про реквізити його спеціального рахунка (п. 23 Порядку № 569).

 

Сплата ПДВ сільгосппідприємствами, що відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу

Для сільськогосподарських підприємств, зазначених у п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (підприємств, які відповідають критеріям, визначеним ст. 209 цього Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування, і на загальних підставах вважаються платником ПДВ), запроваджено часткову сплату сум ПДВ до бюджету та на поточні рахунки за операціями з реалізації молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також з реалізації молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах. Так, позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду спрямовується:

Таблиця 2

 

Вказані розрахунки сільськогосподарських підприємств, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, з бюджетом та перерахування коштів на поточні рахунки таких підприємств здійснюються з електронних рахунків на підставі відповідних реєстрів, що формуються ДФС на основі поданої податкової звітності, в якій відображаються результати діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Кодексу (0130).

Для цього сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, у строки, встановлені цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, повинні забезпечити перерахування на їх електронні рахунки коштів у розмірі, достатньому для перерахування до державного бюджету та на поточний рахунок на підставі поданої податкової декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 цього Кодексу (0130).

Слід також звернути увагу, що для отримання можливості перераховувати кошти з електронних рахунків сільськогосподарських підприємств, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, на їх поточні рахунки такі підприємства повинні у податковій декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 цього Кодексу (0130), зазначати реквізити власного поточного рахунка.

Загальні положення для сільгосппідприємств

Відповідно до п. 23 Порядку № 569 суб’єкти спеціального режиму оподаткування та платники — сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, ведуть окремий податковий облік операцій із:

  • зерновими та технічними культурами (ведуть тільки суб’єкти спеціального режиму оподаткування);
  • продукцією тваринництва;
  • іншими сільськогосподарськими товарами/послугами.

Тобто з метою визначення сум ПДВ, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальні/поточні рахунки платників, суб’єкти спеціального режиму оподаткування та платники — сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду визначають за кожним видом операцій.

При цьому у разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (пп. «а» пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Податкового кодексу).

Таким чином, у разі придбання/виготовлення у 2016 р. суб’єктами спеціального режиму оподаткування та платниками — сільськогосподарськими підприємствами, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, товарів/послуг, основних фондів для їх використання частково для виробництва зернових і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва,
та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, такі платники податку повинні здійснити розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

Такий розрахунок питомої ваги передбачається здійснювати в додатку 9 до податкової декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123)/діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (0130).

З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту за операціями із зерновими і технічними культурами, та/або операціями з продукцією тваринництва, та/або операціями з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно частці (питомій вазі) вартості постачання таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг.

 

Приклад 1

Суб’єктом спеціального режиму оподаткування у березні 2016 р. придбано основний фонд вартістю 120 000 грн. (в тому числі ПДВ — 20 000 грн.), який братиме участь одночасно у виробництві:

зернових і технічних культур;

продукції тваринництва;

інших сільськогосподарських товарів/послуг.

 

Обсяги постачання за 12 попередніх послідовних місяців (березень 2015 р. — лютий 2016 р.) сільськогосподарської продукції становлять 2 000 000 грн. (без ПДВ), з них:

зернових і технічних культур — 1 000 000 грн.;

продукції тваринництва — 200 000 грн.;

інших сільськогосподарських товарів/послуг — 800 000 грн.

Питома вага (частка) вартості поставленої продукції окремого виду в загальній вартості поставленої сільськогосподарської продукції становить:

зернових і технічних культур — 50%;

продукції тваринництва — 10%;

інших сільськогосподарських товарів/послуг — 40%.

 

Таким чином, сума ПДВ, сплачена при придбанні основного фонду (20 000 грн.), повинна бути віднесена до податкового кредиту за  операціями із:

зерновими і технічними культурами — 10 000 грн. (20 000 × 50% /100);

продукцією тваринництва — 2000 грн. (20 000 × 10% /100);

іншими сільськогосподарськими товарами/послугами — 8 000 грн. (20 000 × 40% /100).

 

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур, або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв’язку з таким виготовленням/придбанням повністю відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.

У випадку позитивного значення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом операцій така сума підлягає сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування (поточний рахунок платника — сільськогосподарського підприємства, яке відповідає п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу) у відповідних розмірах.

При від’ємному значенні різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за окремим видом операцій така сума враховується до складу податкового кредиту наступного (звітного) податкового періоду за  цим самим видом операцій та не зменшує позитивне значення різниці між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду платника податку за іншими видами операцій.

З метою забезпечення ведення окремого податкового обліку за видами операцій передбачається затвердження додатка до податкової декларації з ПДВ, у якому суб’єкти спеціального режиму оподаткування та платники — сільськогосподарські підприємства, які відповідають п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу, визначатимуть суми податкових зобов’язань, податкового кредиту, їх різницю, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету, перерахуванню на спеціальний/ поточний рахунок платника або включенню до податкового кредиту наступного звітного періоду за окремими видами операцій.

Результати такого обліку зазначатимуться у податковій декларації з ПДВ, у якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123)/діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (0130), які переноситимуться із зазначеного додатка. Тобто в декларації відображатиметься загальна сума за всіма видами діяльності, що підлягає:

  • сплаті до бюджету;
  • перерахуванню на спеціальний/поточний рахунок;
  • включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (див. приклад 2).

Слід зазначити, що з метою реалізації визначеного Податковим кодексом механізму часткової сплати сум ПДВ до бюджету та на спеціальні/поточні рахунки платників, а також ведення окремого податкового обліку за видами операцій ДФС розроблено проект наказу про затвердження форм податкової звітності з ПДВ, який крім нової форми податкової декларації з ПДВ передбачає, зокрема, внесення змін до додатка 9 до декларації та затвердження нового додатка для ведення податкового обліку за окремими видами операцій.

Перерахування сум ПДВ з електронних рахунків платників до державного бюджету/на поточні рахунки платників податків здійснюється Казначейством на підставі реєстрів ДФС, сформованих на підставі даних податкових декларації з ПДВ, в якій відображаються операції в межах спеціального режиму оподаткування (0121 — 0123/ діяльності в межах п. 209.18 ст. 209 Податкового кодексу (0130), поданих платниками до контролюючих органів.

Приклад 2

У звітному (податковому) періоді січень 2016 р. сума податкових зобов’язань (ПЗ) та податкового кредиту (ПК) платника податку — суб’єкта спеціального режиму оподаткування становить за операціями:

1) із зерновими та технічними культурами: ПЗ = 100 000 грн.; ПК = 150 000 грн.;

2) з продукцією тваринництва: ПЗ = 120 000 грн.; ПК = 90 000 грн.;

3) з іншими с/г товарами/послугами: ПЗ = 50 000 грн.; ПК = 30 000 грн.

Різниця між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду січня 2016 р. платника податку становить за операціями:

1) із зерновими та технічними культурами: — 50 000 грн. (100 000 грн. — 150 000 грн.);

2) з продукцією тваринництва: 30 000 грн. (120 000 грн. — 90 000 грн.);

3) з іншими с/г товарами/ послугами: 20 000 грн. (50 000 грн. — 30 000 грн.).

Таким чином, за операціями:

1) із зерновими та технічними культурами сума від’ємного значення у розмірі 50 000 грн. переноситься до складу податкового кредиту за операціями із зерновими та технічними культурами наступного звітного періоду (лютий 2016 р.);

2) з продукцією тваринництва підлягає сплаті до бюджету сума у розмірі 6000 грн.
(30 000 × 20% /100);

перерахуванню на спеціальний рахунок сума у розмірі 24 000 грн. (30 000 × 80% /100);

3) з іншими сільськогосподарськими товарами/ послугами:

сплаті до бюджету підлягає сума у розмірі 10 000 грн. (20 000 × 50% /100);

перерахуванню на спеціальний рахунок підлягає сума у розмірі 10 000 грн. (20 000 × 50% /100).

Остаточний розрахунок за січень 2016 р. становитиме:

до державного бюджету підлягає сплаті сума у розмірі 16 000 грн. (6000 + 10 000);

перерахуванню на спеціальний рахунок підлягає сума у розмірі 34 000 грн. (24 000 + 10 000);

включенню до складу податкового кредиту наступного звітного періоду підлягає сума у розмірі 50 000 грн.

 

У звітному (податковому) періоді лютий 2016 р. сума податкових зобов’язань (ПЗ) та податкового кредиту (ПК) цього платника податку — суб’єкта спеціального режиму оподаткування становить за операціями:

1) із зерновими та технічними культурами: ПЗ = 110 000 грн.; ПК = 90 000 грн.
При цьому податковий кредит у сумі 90 000 грн. сформовано за рахунок:

40 000 грн. — операцій з придбання у лютому 2016 р. товарів/послуг, призначених для виробництва зернових та технічних культур;

50 000 грн. — від’ємного значення між сумою ПЗ та ПК попереднього звітного періоду (січень 2016 р.);

2) з продукцією тваринництва: ПЗ = 60 000 грн.; ПК = 100 000 грн.;

3) з іншими с/г товарами/послугами: ПЗ = 30 000 грн.; ПК = 20 000 грн.

Різниця між сумою податкових зобов’язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду лютого 2016 р. платника податку становить за операціями:

1) із зерновими та технічними культурами: 20 000 грн. (110 000 грн. — 90 000 грн.);

2) з продукцією тваринництва: — 40 000 грн. (60 000 грн. — 100 000 грн.);

3) з іншими с/г товарами/ послугами: 10 000 грн. (30 000 грн. — 20 000 грн.).

Таким чином, за операціями:

1) із зерновими та технічними культурами:

підлягає сплаті до бюджету сума у розмірі 17 000 грн. (20 000 × 85% /100);

перерахуванню на спеціальний рахунок сума у розмірі 3 000 грн. (20 000 × 15% /100);

2) з продукцією тваринництва: сума від’ємного значення у розмірі 40 000 грн. переноситься до складу податкового кредиту за операціями з продукцією тваринництва наступного звітного періоду (березень 2016 р.);

3) з іншими сільськогосподарськими товарами/ послугами:

сплаті до бюджету підлягає сума у розмірі 5000 грн. (10 000 × 50% /100);

перерахуванню на спеціальний рахунок підлягає сума у розмірі 5000 грн. (10 000 × 50% /100).

Остаточний розрахунок за лютий 2016 р. становитиме:

до державного бюджету підлягає сплаті сума у розмірі 22 000 грн. (17 000 + 5000);

перерахуванню на спеціальний рахунок підлягає сума у розмірі 8000 грн. (3000 + 5000).

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42