Бухоблік

У збанкрутілому банку залишилися кошти: чи можна зменшити фінансовий результат

На поточному рахунку підприємства у банку, який визнано банкрутом, залишилися кошти. Чи може підприємство списати ці кошти як безнадійну дебіторську заборгованість та на її суму зменшити фінансовий результат до оподаткування?


Існування в бухгалтерському обліку резервів обумовлено принципом обачності. Нагадаємо, що за цим принципом методи оцінки, які використовують у бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства. Відповідно до п. 7 ПБО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237 (далі — ПБО 10), поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за чистою вартістю її реалізації. А чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості визначається як сума поточної дебіторської заборгованості, зменшена на резерв сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів створюється як джерело погашення частини дебіторської заборгованості, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності. Резерв сумнівних боргів створюється щодо поточної дебіторської заборгованості, яка відповідає таким умовам: не є придбаною; не є призначеною для продажу; є фінансовим активом. Згідно з п. 4 ПБО 13 «Фінансові інструменти», затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559, до фінансових активів належать: грошові кошти та їх еквіваленти; контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства; контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах; інструмент власного капіталу іншого підприємства.

При формуванні резерву безнадійна заборгованість, що виникає у звітному періоді, підлягає списанню за рахунок такого резерву. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість у звітному періоді визнання її такою списується безпосередньо на витрати підприємства (п. 11 ПБО 10).

Підприємство, яке в бухгалтерському обліку відображає нарахування резерву сумнівних боргів, при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснює коригування «бухгалтерського» фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), у тому числі резерву сумнівних боргів, у порядку, визначеному пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Податкового кодексу. Тобто фінансовий результат такого підприємства до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів згідно з національними ПБО або МСФЗ.

Крім того, відповідно до пп. 139.2.1 п. 139.2 цієї статті фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, наведеним у пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Таким чином, підприємство може зменшити фінансовий результат до  оподаткування, визначений у  фінансовій звітності на  суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на  яку збільшився фінансовий результат до  оподаткування відповідно до  національних ПБО  або  МСФЗ. Фінансовий результат до  оподаткування у  цьому випадку можна зменшити лише тоді, коли одночасно виконуються дві умови: на  певну суму здійснюється коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів; на  цю  саму суму збільшився фінансовий результат до  оподаткування згідно з  національними ПБО  або  МСФЗ.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42