Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
16.03.2012, № 11

Порядок перевірки нотаріусами відсутності податкової застави не змінено

Останніми днями у ЗМІ набула значного поширення резонансна інформація про запровадження обов’язкової перевірки платником податків відсутності у нього податкової застави при посвідченні договорів купівлі-продажу майна. У зв’язку з наведеним ДПС України вважає за необхідне повідомити таке.

З метою своєчасного інформування спільноти про запровадження державного регулювання відносин, що торкаються прав та інтересів громадян, ДПС України повідомляє про видання Мін’юстом України наказу від 22.02.2012 р. № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» (далі — Порядок).

Зазначений Порядок набрав чинності з 07.03.2012 р.

Відповідні правовідносини починаючи з 2004 р. і до цього часу регулювалися Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженою наказом Мін’юсту України від 03.03.2004 р. № 20/5 (далі — Інструкція), яка у зв’язку із введенням у дію зазначеного Порядку втратила чинність.

Оновленим нормативно-правовим актом запроваджено порядок вчинення нотаріусами окремих видів нотаріальних дій, пов’язаних із необхідністю перевірки відсутності податкової застави, зокрема:

при зміні або розірванні нотаріально посвідченого договору (пп. 7.4 п. 7 глави 1 розділу ІІ Порядку);

при посвідченні правочинів про відчуження та заставу майна (пп. 2.2 п. 2 глави 2 розділу ІІ Порядку), зокрема при посвідченні договорів застави (пп. 5.15 п. 5 глави 2 розділу ІІ Порядку) та посвідченні договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів (пп. 6.1 п. 6 глави 2 розділу ІІ Порядку);

при видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя за наявності заборони відчуження або арешту майна (пп. 4.1 п. 4 глави 11 розділу ІІ Порядку).

Проте, наприклад, порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами на підготовчому етапі до посвідчення правочину про відчуження та заставу майна, передбачений пп. 2.2 п. 2 глави 2 розділу ІІ Порядку, за змістом цілком відповідає основним правилам посвідчення правочинів (договорів про відчуження нерухомого майна), що визначалися п. 47 Інструкції.

Так, згідно з пп. 2.2 п. 2 глави 2 розділу ІІ зазначеного Порядку договори про відчуження або заставу нерухомого та рухомого майна посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави, а п. 47 Інструкції визначалося, що договори про відчуження або заставу нерухомого та рухомого майна (майнових прав) посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Для наочності аналогічні положення двох нормативно-правових актів, зокрема щодо перевірки відсутності податкової застави, наведено нижче у порівняльній таблиці.

Наказ Мін'юсту України
від 03.03.2004 р. № 20/5

«Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»

Наказ Мін'юсту України
від 22.02.2012 р. № 296/5

«Про затвердження Порядку вчинення
нотаріальних дій нотаріусами України»

Глава ІІІ. «Правила вчинення окремих видів
нотаріальних дій»

Розділ 1. «Основні правила посвідчення правочинів»

Абзаци четвертий та п'ятий п. 48

Якщо договір про розірвання договору про відчуження житлового будинку, садиби, споруди, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна посвідчується після державної реєстрації договору відчуження, нотаріус вимагає подання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також перевіряє відсутність (наявність) заборони на відчуження або арешту за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та відсутність або наявність податкової застави та інших застав за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Розірвання договорів, предметом яких є майно, що перебуває у податковій заставі, здійснюється за письмовою згодою відповідного податкового органу

II. Порядок вчинення окремих видів
нотаріальних дій

Глава 1. «Основні правила посвідчення правочинів»

7. Зміна або розірвання нотаріально посвідченого договору

7.4. Якщо договір про розірвання договору про відчуження нерухомого майна посвідчується після державної реєстрації договору про відчуження, нотаріус вимагає надання витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також перевіряє відсутність (наявність) заборони відчуження або арешту за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відсутність (наявність) реєстрації іпотеки за даними Державного реєстру іпотек та відсутність або наявність податкової застави та інших застав за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про що виготовляються відповідні витяги.

7.5. Розірвання договорів, предметом яких є майно, що перебуває у податковій заставі, здійснюється за письмовою згодою відповідного податкового органу

Глава ІІІ. «Правила вчинення окремих видів
нотаріальних дій»

Розділ 1. «Основні правила посвідчення правочинів»

Абзаци перший, другий та третій п. 47

Договори про відчуження або заставу майна (майнових прав) посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності заборони на відчуження або арешту за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

У разі наявності заборони договори про відчуження майна, обтяженого боргом, посвідчуються за умови згоди кредитора на заміну боржника (переведення боргу).

Договори про відчуження або заставу нерухомого та рухомого майна (майнових прав) посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна

II. Порядок вчинення окремих видів
нотаріальних дій

Глава 2. «Посвідчення правочинів про відчуження
та заставу майна»

2. Підготовка до посвідчення правочину про відчуження та заставу майна

2.2. Договори про відчуження або заставу нерухомого та рухомого майна посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави.

2.3. Договори про відчуження майна (майнових прав) платником податків, активи якого перебувають у податковій заставі, посвідчуються за умови письмової згоди відповідного податкового органу

Глава ІІІ. «Правила вчинення окремих видів
нотаріальних дій»

Розділ 7. «Посвідчення договорів застави (іпотеки)»

Абзац другий п. 96

Договори про заставу нерухомого та рухомого майна (майнових прав) посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності заборони на відчуження або арешту за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та перевірки відсутності податкової застави та інших застав за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Абзаци перший, другий та третій п. 100

Договір про наступну заставу вже заставленого майна може бути посвідчений за згодою попередніх заставодержателів, якщо інше не передбачено законом і попереднім договором застави.

Наступна іпотека, предметом якої є декілька об'єктів, що належать різним особам і є предметом попередньої іпотеки, допускається за згодою власників усіх об'єктів нерухомого майна, переданих в спільну іпотеку.

Посвідчення договору застави майна (майнових прав), що перебуває у податковій заставі, не допускається.

II. Порядок вчинення окремих видів нотаріальних дій

Глава 2. «Посвідчення правочинів про відчуження
та заставу майна»

5. Посвідчення договорів застави

5.15. Посвідчення договорів застави та іпотечних договорів здійснюється за відсутності податкової застави, що перевіряється нотаріусом за даними відповідного реєстру інформаційних систем.

5.16. Передача в заставу/іпотеку майна, що перебуває у податковій заставі, здійснюється з дозволу відповідного органу державної податкової служби та з дотриманням вимог статті 92 Податкового кодексу України. Посвідчення договору застави/іпотечного договору щодо майна (майнових прав), що перебуває під арештом, не допускається

Глава ІІІ. «Правила вчинення окремих видів
нотаріальних дій»

Розділ 14. «Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів» Абзац перший п. 138

Договори про відчуження транспортних засобів посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності відчужувачів на це майно та перевірки відсутності податкової застави за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. У разі перебування транспортних засобів у податковій заставі договір про їх відчуження посвідчується з дотриманням вимог, передбачених пунктом 47 цієї Інструкції.

II. Порядок вчинення окремих видів
нотаріальних дій

Глава 2. «Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна»

6. Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

6.1. Договори про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів (далі — транспортні засоби) посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують реєстрацію цього майна на ім'я відчужувачів, та перевірки відсутності обтяжень за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. У разі перебування транспортних засобів у податковій заставі договір про їх відчуження посвідчується за умови письмової згоди відповідного податкового органу

Глава ІІІ. «Правила вчинення окремих видів
нотаріальних дій»

Розділ 24. «Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя»

Пункт 240

Виключено

II. Порядок вчинення окремих видів
нотаріальних дій

Глава 11. «Видача свідоцтв про право власності
на частку в спільному майні подружжя»

4. Видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у випадку наявності заборони відчуження
або арешту на майно

4.1. За наявності заборони відчуження житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається у разі згоди на те кредитора (відповідного податкового органу).

4.2. Згода кредитора має бути викладена у формі письмової заяви

 

Отже, вищезазначені положення пп. 2.2 п. 2 глави 2 розділу ІІ Порядку, а також решта інших положень цього акта щодо перевірки відсутності податкової застави при вчиненні окремих видів нотаріальних дій не передбачають запровадження для громадян нововведень при посвідченні договорів про відчуження або заставу нерухомого та рухомого майна, оскільки зазначене стосується виключно порядку вчинення нотаріальних дій, здійснюваних нотаріусами.

Таким чином, при посвідченні договорів застави, іпотечних договорів, правочинів з відчуження та застави майна нотаріус здійснює перевірку відсутності податкової застави. Зазначаємо, що реєстрація податкових застав нерухомого майна здійснюється у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Володимир Тарасенко,заступник директора Департаменту погашення податкового боргу ДПС України Ярослава Мороз,начальник відділу нормативного забезпечення та організації міжнародного стягнення Департаменту

Ще матеріали на тему:

Податковий борг
 • 27.05.2016 , № 20 Дебіторська заборгованість: особливості обліку

  Дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. За якими критеріями формується дебіторська заборгованість та як вона відображається в бухгалтерському і податковому обліку, йтиметься у цій статті...

 • 08.04.2016 , № 14 Оприлюднення інформації про податкових боржників

  Пунктом 35.4 ст. 35 Податкового кодексу передбачено забезпечення оприлюднення інформації, зокрема, щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг. Форма такої інформації та порядок її оприлюднення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики...

   

 • 11.03.2016 , № 10 Погашення податкового боргу з ПДВ за рахунок коштів на електронному рахунку

  Коригування показників раніше надісланого реєстру відбувається з урахуванням стану виконання такого реєстру шляхом надсилання ДФС Казначейству реєстру з виправленими відповідними показниками...

 • 11.03.2016 , № 10 Особливості здійснення заходів впливу та стягнення з мобілізованих осіб

  З 01.01.2016 р. набрав чинності Закон № 909, яким внесено зміни до окремих законодавчих актів. Зокрема, пп. «и» п. 4 частини 2 цього Закону внесено зміни до п. 92 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ, який було доповнено абзацами сьомим та восьмим...

 • 13.11.2015 , № 43 Переваги для сумлінних платників податків

  Держава для фінансування витрат використовує джерела бюджетних надходжень, обсяги яких у загальному обсязі, на жаль, є незначними щодо головного джерела мобілізації коштів і формування фінансових ресурсів держави...

Усі матеріали розділу: «Консультації»