Соціальне страхування

Втрачено трудову книжку: як підтвердити стаж?

Жінка працювала з 1977 р. Коли настав час виходу на пенсію, на підприємстві повідомили, що її трудову книжку втрачено. Як у такому разі підтвердити стаж?


Страховий стаж після 01.01.2004 р. при визначенні розміру пенсії враховується за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. А підтвердження стажу роботи, який припадає на період до 2004 р., здійснюється на підставі записів із трудової книжки. За її відсутності або відсутності у ній записів про окремі періоди роботи приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, та інші документи, видані за місцем роботи, служби, або архівними установами.

Для підтвердження трудового стажу органи Пенсійного фонду приймають довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Документи, що подаються для підтвердження трудової діяльності, повинні бути підписано посадовими особами і засвідчені печаткою.

Для підтвердження трудового стажу приймаються лише ті відомості про період роботи, які внесено в довідки на підставі документів.

У тих випадках, коли в наданому документі про стаж зазначено лише роки без зазначення точних дат, за дату береться 1 липня відповідного року, а якщо не зазначено число місяця, то ним слід вважати 15 число відповідного місяця.

Для підтвердження трудового стажу можуть прийматися і членські квитки профспілок. При цьому до стажу враховується лише той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися з причин, незалежних від особи, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань двох свідків.

За відсутності документів про наявний стаж роботи та неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника за спільною з ним роботою на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначено вище, трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника за спільною з ним роботою на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника.

У тих випадках, коли періоди роботи зараховуються до трудового стажу на підставі показань свідків, один із яких свідчить про роботу заявника за більший період, ніж інші, встановленим вважається період, підтверджений двома або більше свідками.