ЄСВ

Річна звітність за формою № Д5 та сплата єдиного внеску

До уваги платників! 09.02.2016 р. — останній день подання звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування за себе, за 2015 р. (форма № Д5) та останній день сплати єдиного внеску фізичними особами — підприємцями за себе (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) за 2015 р.
Про те, як нараховується єдиний внесок фізичними особами — підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування у 2016 р., та подається річна звітність з єдиного внеску такими платниками за себе за 2015 р., йтиметься в цій статті.


Нарахування єдиного внеску та подання річної звітності за 2015 рік

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску регулюється виключно Законом про ЄСВ.

Платниками єдиного внеску відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 цього Закону є фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ) та подавати звітність за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, визначені законодавством (п. 4 частини другої цієї статті).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята ст. 9 Закону про ЄСВ).

Враховуючи розмір єдиного внеску у 2015 р. (34,7%) та норми Закону № 80, мінімальні та максимальні суми, що доведеться сплатити кожній фізичній особі — підприємцю за 2015 р., відповідно становитимуть такі розміри.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2015 р. відповідно до Закону № 80 становив:

з 01.01.2015 р. — 1218 грн.;

з 01.09.2015 р. — 1378 грн.

Мінімальна заробітна плата у 2015 р. відповідно до Закону № 80 становила:

з 01.01.2015 р. — 1218 грн.;

з 01.09.2015 р. — 1378 грн.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску у 2015 р.:

з 01.01.2015 р. — 20 706 грн. (1218 × 17);

з 01.09.2015 р. — 23 426 грн. (1378 × 17).

Якщо сума доходу (прибутку) перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, то єдиний внесок сплачується лише з урахуванням цієї максимальної величини, тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній особі — підприємцю за 2015 р.:

з 01.01.2015 р. — 7184,98 грн. (20 706 × 34,7%);

з 01.09.2015 р. — 8128,82 грн. (23 426 × 34,7%).

Оскільки для фізичних осіб — підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), то мінімальна сума єдиного внеску для таких осіб за 2015 р.:

з 01.01.2015 р. — 422,65 грн. (1218 × 34,7%);

з 01.09.2015 р. — 478,17 грн. (1378 ×34,7%).

 

«Вісник» № 5/2016Фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування

Платниками єдиного внеску відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ є, зокрема, фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування.

Відповідно до частини одинадцятої ст. 8 Закону про ЄСВ (у редакції, чинній до 01.01.2016 р.) єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, встановлено у 2015 р. на рівні 34,7% визначеної, зокрема, п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Абзацом першим цього пункту визначено, що базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених, зокрема, у п. 4 (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Згідно з частиною третьою ст. 7 Закону про ЄСВ нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

База оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, регламентується розділом IV Податкового кодексу, згідно з п. 164.1 ст. 164 якого чистий річний оподатковуваний дохід визначається відповідно до п. 177.2 ст. 177 цього Кодексу, а саме об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати (абзац перший пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу).

Пунктом 177.10 цієї статті визначено, що фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів та витрат, форму та порядок заповнення якої затверджено наказом № 481.

Відповідно до пп. 1 п. 5 розділу IV Інструкції № 449 фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, обчислення сум єдиного внеску здійснюють на підставі даних податкових декларацій (річної звітності), що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Базою нарахування єдиного внеску є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких його отримано. До зазначеної суми з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску застосовується відповідна ставка, зазначена в п. 3 розділу ІІІ Інструкції № 449 (34,7%) (абзац другий пп. 2 п. 5 розділу IV цієї Інструкції).

Звітність — 2015. Фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, формують та подають самі за себе до фіскальних органів звіт один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік (п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435).

 


УВАГА!

Пунктом 10 розділу IV Порядку № 435 передбачено, що такі особи самі за себе формують та подають до органів ДФС звіт згідно з табл. 1 додатка 5 до цього Порядку.


Отже, відповідно до абзацу другого пп. 2 п. 5 розділу IV Інструкції № 449 у графі 2 табл. 1 додатка 5 до Порядку № 435 сума чистого доходу (прибутку) в рядках календарних місяців зазначається як середньомісячний річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість календарних місяців, протягом яких його отримано. До зазначеної суми з урахуванням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску застосовується відповідна ставка, зазначена у п. 3 розділу III Інструкції № 449 (34,7%).

Таким чином, при визначенні бази нарахування в розрізі місяців у графі 2 табл. 1 додатка 5 до Порядку № 435 сума середньомісячного річного оподатковуваного доходу (прибутку) зазначається у місяцях, у яких отримано такий дохід (прибуток). При цьому в місяцях, в яких дохід не отримувався (на підставі даних Книги обліку доходів і витрат), проставляється прочерк (на паперових носіях), а у разі надсилання звіту в електронній формі поле залишається незаповненим.

Сплата єдиного внеску за 2015 рік. Фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року. При цьому враховується кількість календарних місяців, у яких отримано дохід (прибуток) (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ та абзац перший пп. 2 п. 5 розділу IV Інструкції № 449).

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзац другий п. 2 частини першої ст. 7 цього Закону).

Ця норма Закону про ЄСВ дає змогу зараховувати до страхового стажу ті місяці, в яких не було отримано дохід (прибуток), оскільки відповідно до ст. 9 Основ законодавства про соціальне страхування страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством.

Якщо фізичною особою — підприємцем, яка перебуває на загальній системі оподаткування, не отримано дохід (прибуток) у звітному році (на підставі даних Книги обліку доходів і витрат) і не використано право щодо самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску, то такий платник до 10 лютого року, що настає за звітним періодом, зобов’язаний подати до фіскальних органів звіт згідно з табл. 1 додатка 5 до Порядку № 435 з прочерками (на паперових носіях), а у разі надсилання звіту в електронній формі — залишити поля незаповненими.

Фізичні особи — підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування

Платниками єдиного внеску відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ є, зокрема, фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування.

Єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 цього Закону).

Відповідно до частини одинадцятої ст. 8 зазначеного Закону (у редакції, чинній до 01.01.2016 р.) єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, у 2015 р. встановлено на рівні 34,7% визначеної п. 3 частини першої ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Зазначимо, що граничний термін сплати єдиного внеску такими особами закінчився 19.01.2016 р.

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ).

Звітність — 2015. Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе до фіскальних органів звіт один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік (п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435).


УВАГА!

Пунктом 11 розділу IV цього Порядку передбачено, що такі особи самі за себе формують та подають до органів ДФС звіт згідно з табл. 2 додатка 5 до Порядку № 435.


Фізичні особи — підприємці, які протягом звітного року змінювали систему оподаткування

Якщо фізичні особи — підприємці протягом звітного року змінювали систему оподаткування, то такі особи формують та подають до фіскальних органів один звіт з наявним титульним аркушем, який включає дві таблиці: табл. 1 та табл. 2 додатка 5 до Порядку № 435 (п. 18 розділу IV цього Порядку).

Фізичні особи — підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування і є пенсіонерами або інвалідами

Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Звіт до органів ДФС зазначеними особами не подається (п. 3 розділу IІІ Порядку № 435).

Формування та подання звіту

Загальні правила формування та подання звіту з єдиного внеску передбачено розділом ІІ Порядку № 435. Відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту є страхувальник (п. 15 розділу IІ цього Порядку).

Звіт страхувальником повинен подаватися в повному обсязі. Звіт, складений з порушенням вимог Порядку № 435, у тому числі без обов’язкових реквізитів, передбачених п. 6 розділу ІІ, та поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався (п. 8 розділу IІ зазначеного Порядку).

За порушення норм Закону про ЄСВ ст. 25 цього Закону та ст. 1651 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачено фінансову та адміністративну відповідальність фізичних осіб — підприємців.

Нарахування єдиного внеску у 2016 році

Абзацом першим п. 2 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених, зокрема, у п. 4 (крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) частини першої ст. 4 цього Закону, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Згідно з частиною третьою ст. 7 зазначеного Закону нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

Згідно з п. 3 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ для платників — фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, базою нарахування єдиного внеску є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.


ДОВІДКОВО

Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (п. 5 частини першої ст. 1 Закону про ЄСВ).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок (п. 4 частини першої ст. 1 Закон про ЄСВ).


Єдина ставка

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 909 до Закону про ЄСВ, які набрали чинності з 01.01.2016 р., для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, встановлено єдиний розмір єдиного внеску на рівні 22% до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску.

Враховуючи новий розмір єдиного внеску та норми статей 7 та 8 Закону № 928, можемо обчислити мінімальні та максимальні суми, що доведеться сплатити кожній фізичній особі — підприємцю за себе.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2016 р. відповідно до Закону № 928 встановлено:

з 01.01.2016 р. — 1378 грн.;

з 01.05.2016 р. — 1450 грн.;

з 01.12.2016 р. — 1550 грн.

Мінімальну заробітну плату у 2016 р. відповідно до Закону № 928 встановлено на рівні:

з 01.01.2016 р. — 1378 грн.;

з 01.05.2016 р. — 1450 грн.;

з 01.12.2016 р. — 1550 грн.

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску у 2016 р.:

з 01.01.2016 р. — 34 450 грн. (1378 × 25);

з 01.05.2016 р. — 36 250 грн. (1450 × 25);

з 01.12.2016 р. — 38 750 грн. (1550 × 25).

«Вісник» № 5/2016

Якщо сума доходу (прибутку) перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, то єдиний внесок сплачується лише з урахуванням цієї величини, тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній особі — підприємцю, становитиме:

з 01.01.2016 р. — 7579 грн. (34 450 × 22%);

з 01.05.2016 р. — 7975 грн. (36 250 × 22%);

з 01.12.2016 р. — 8525 грн. (38 750 × 22%).

Оскільки, як зазначалось вище, для фізичних осіб — підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), а для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, — не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску, то мінімальна сума єдиного внеску для приватних підприємців у 2016  р. становитиме:

з 01.01.2016 р. — 303,16 грн. (1378 × 22%);

з 01.05.2016 р. — 319 грн. (1450 × 22%);

з 01.12.2016 р. — 341 грн. (1550 × 22%).

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску, а також терміни подання звітності для фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, залишилися незмінними.

Платники єдиного внеску, зазначені у п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Тобто фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування сплачуватимуть єдиний внесок за 2016 р. дo 10.02.2017 p.

Підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачуватимуть єдиний внесок за кожний квартал до 20 числа наступного місяця, тобто щокварталу за 2016 р. до:

  • 20.04.2016 р., останній день сплати — 19 квітня;
  • 20.07.2016 р., останній день сплати — 19 липня;
  • 20.10.2016 р., останній день сплати — 19 жовтня;
  • 20.01.2017 р., останній день сплати — 19.01.2017 р.

З 01.01.2016 р. фізичних осіб — підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, виключено з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42