Рентна плата

Подання звітності про спеціальне використання води

Особливості справляння рентної плати визначено розділом ІХ Податкового кодексу, згідно з п. 251.1 ст. 251 якого однією зі складових такої плати є рентна плата за спеціальне використання води.


Сплачувати ренту плату за спеціальне використання води повинні водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи — підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних чи інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Відповідно до п. 255.2 ст. 255 Податкового кодексу не є платниками рентної плати за спеціальне використання води водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу незалежно від характеру і тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку.

Також від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води звільнено платників єдиного податку четвертої групи (п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу).

Об’єктом оподаткування рентною платою є (табл. 1):

Таблиця 1

ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання

ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ БЕЗ ЇЇ ВИЛУЧЕННЯ З ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ:

   для потреб гідроенергетики

Фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії

   для потреб водного транспорту

Час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць)

ДЛЯ ПОТРЕБ РИБНИЦТВА

Фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, пов’язаного з втратами води на фільтрацію та випаровування)

 

Перелік водних ресурсів, за які плата не справляється, визначено п. 255.4 ст. 255 Податкового кодексу.

Ставки рентної плати за спеціальне використання води визначено п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу (табл. 2).

Таблиця 2

За спеціальне використання поверхневих (залежно від басейну річок) та підземних (залежно від регіону) вод

За 100 м3 використаної води

Для потреб гідроенергетики

За 10 000 м3 води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій

Для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:

 

  для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується

За 1 тоннаж-добу експлуатації

  для пасажирського флоту, що експлуатується

За 1 місце-добу експлуатації

Для потреб рибництва

За 10 000 м3 поверхневої та підземної води

За воду, що входить виключно до складу напоїв

За 1 м3 поверхневої та підземної води

За шахтну, кар’єрну та дренажну воду

За 100 м3 води

 

При цьому для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання рентна плата за фактичний обсяг води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005.

Житлово-комунальні підприємства до ставок рентної плати застосовують коефіцієнт 0,3.

За умови використання води з лиманів платниками рентної плати застосовується ставка рентної плати, встановлена за спеціальне використання поверхневих вод відповідно до показника «Інші водні об’єкти», зазначеного у пп. 255.5.1 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу.

За умови використання води з каналів платниками рентної плати застосовуються ставки рентної плати, встановлені за спеціальне використання води водного об’єкта, з якого забирається вода в канал.

За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки рентної плати, встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.

Видача дозволів на спеціальне водокористування

Видача водокористувачам дозволів на спеціальне водокористування (забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання у водні об’єкти забруднюючих речовин, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів) здійснюється відповідно до Порядку № 321.

Дозволи видаються на підставі заявки юридичної або фізичної особи з обґрунтуванням потреби у воді протягом 30 календарних днів з дня її подання.

У дозволі зазначаються:

  • назва органу, що його видав;
  • назва та реквізити водокористувача — юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові, адреса водокористувача — фізичної особи);
  • термін, на який видано дозвіл;
  • ліміти забору води, використання води та скидання забруднюючих речовин;
  • умови спеціального водокористування;
  • інші відомості (за потреби).

Копії отриманих дозволів водокористувачі надають відповідним установам державної санітарно-епідеміологічної служби, органам водного господарства та контролюючим (податковим) органам.

Припинення права спеціального водокористування здійснюється органом, що видав дозвіл на спеціальне водокористування.

У разі здійснення спеціального водокористування на прикордонних водах дозволи видаються з урахуванням вимог міжнародних договорів.

Пунктом 2 Поряку № 321 зазначено, що дозволи видаються у разі використання води водних об’єктів (табл. 3):

Таблиця 3

Загальнодержавного значення

Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями

Місцевого значення

Органом виконавчої влади АР Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням із Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими держадміністраціями

 

Обчислення рентної плати за спеціальне водокористування

Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату (табл. 4):

Таблиця 4

За спеціальне використання води

Щокварталу наростаючим підсумком з початку року

Обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів

За спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

Щокварталу наростаючим підсумком з початку року

Обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки рентної плати

За спеціальне використання води для потреб рибництва

Щокварталу наростаючим підсумком з початку року

Обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, пов’язаного із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок рентної плати

За спеціальне використання води для потреб водного транспорту

Починаючи з першого півріччя поточного року, в якому було здійснено таке використання

За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами — виходячи з місця-доби та ставки рентної плати

 

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на постачання води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на постачання води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання.

Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.

Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягів води, використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної води рентна плата обчислюється на загальних підставах.

Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показами вимірювальних приладів.

За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, рентна плата сплачується у двократному розмірі.

Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного господарства.

Якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, спрямованої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад установлений ліміт її використання, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування з установленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

Використання води філіями

Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують рентну плату за місцем податкової реєстрації.

Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, податкові декларації подаються і рентна плата вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцезнаходженням водних об’єктів та за ставками рентної плати, встановленими для цих водних об’єктів.

Подання звітності

Відповідно до п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу.

Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов’язань з рентної плати та на підставі п. 257.3 ст. 257 цього Кодексу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, подають до відповідного контролюючого органу податкову декларацію за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Отже, граничним терміном подання Податкової декларації з рентної плати (далі — Податкова декларація) за ІV квартал 2015 р. є 9 лютого 2016 р., а останнім днем сплати податку — 19 лютого 2016 р.

Податкова декларація за ІV квартал 2015 р. та наступні податкові періоди подається за новою формою, затвердженою наказом № 719, до якої додаються 11 додатків, що є її невід’ємною частиною (табл. 5):  

Таблиця 5

Додаток 1

Розрахунок з рентної плати
за користування надрами для видобування корисних копалин

За місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України; за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

Додаток 2

Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини

Додаток 3

Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин 

За місцезнаходженням ділянки надр

Додаток 4

Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

За місцем податкової реєстрації

Додаток 5

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

За місцем податкової реєстрації

Додаток 6

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту

За місцем податкової реєстрації

Додаток  7

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

За місцем податкової реєстрації

Додаток 8

Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

За місцезнаходженням лісової ділянки

Додаток 9

Розрахунок з рентної плати
за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

За місцезнаходженням лісової ділянки

Додаток 10

Розрахунок з рентної плати
за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

За місцем податкової реєстрації

Додаток 11

Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

За місцем податкової реєстрації

 

Якщо у платника відсутні відповідні об’єкти оподаткування, то відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

Крім цього, наказом № 719 затверджено три додатки переліку та два — кодифікатори (табл. 6):

Таблиця 6

Додаток 12

Перелік категорій запасів видобутих корисних копалин ділянок надр, що визначають об’єкт оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин

Додаток 13

Кодифікатор корисних копалин

Додаток 14

Перелік корисних копалин, що видобуваються гірничими підприємствами та визначають об’єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

Додаток 15

Перелік кодів видів радіозв’язку

Додаток 16

Кодифікація водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води згідно з розділом ІХ Податкового кодексу України

 

Одночасно з податковими деклараціями платники рентної плати подають контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на постачання води і статистичної звітності про використання води.

Заповнення реквізитів Розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води

Платники рентної плати за спеціальне використання води, які використовують обсяги води, отримані шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні користувачі), та використовують воду для потреб рибництва, заповнюють додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» (далі — Розрахунок) до Податкової декларації.

Роз’яснення щодо заповнення реквізитів цього Розрахунку надано листом № 2604/7/99-99-15-04-02-17.

Так, у р. 4 Розрахунку платники, які є первинними водокористувачами, зазначають інформацію щодо отриманого у визначеному законодавством порядку дозволу, зокрема дату його видачі та термін дії. Платники, які не належать до категорії первинних водокористувачів, р. 4 Розрахунку не заповнюють.

Для кожного типу водного об’єкта відповідно до додатка 16 до Податкової декларації складається окремий Розрахунок.

При заповненні р. 6 Розрахунку платники використовують довідкову інформацію відповідно до додатка 16 до Податкової декларації — кодифікацію водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води згідно з розділом IХ Податкового кодексу.

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води із підземних водних об’єктів, у тому числі джерел (п. 2 частини другої ст. 3 Водного кодексу у розумінні місць природного або штучного виходу підземних вод на денну поверхню), що згідно із законодавством віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі — підземні водні об’єкти загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність із транспортування та/або постачання обсягів таких вод з підземних водних об’єктів загальнодержавного значення споживачам, у р. 6 Розрахунку зазначають код «1.1.1».

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води із поверхневих водних об’єктів, що згідно із законодавством віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі — поверхневі водні об’єкти загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод з поверхневих водних об’єктів загальнодержавного значення споживачам, у р. 6 Розрахунку зазначають код «1.3.1».

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води як із поверхневих так і підземних водних об’єктів, що згідно із законодавством віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі — змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення споживачам, керуючись п. 255.10 ст. 255 Податкового кодексу, складають два окремі розрахунки (за джерелами походження обсягів води) із зазначенням у р. 6 кодів:

«1.1.1» — у частині обсягів води, що видобута із підземних водних об’єктів загальнодержавного значення або обсягів, що визначаються як частка підземних вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, де частка підземних вод визначається у технічній документації первинного водокористувача;

«1.3.1» — у частині обсягів води, що видобута із поверхневих водних об’єктів загальнодержавного значення або обсягів, що визначаються як частка поверхневих вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, де частка підземних вод визначається у технічній документації первинного водокористувача.

Для аналогічного випадку у разі використання платниками водних об’єктів місцевого значення у р. 6 Розрахунку відповідно зазначаються коди «1.2.1» та «1.3.2».

Платники, які використовують воду, що входить виключно до складу напоїв із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, складають два окремі Розрахунки.

При цьому у р. 6 Розрахунку зазначають як для обсягів води, що видобута з підземних водних об’єктів, так і води, що вилучена із поверхневих водних об’єктів, код «2.1.1» та застосовують ставки рентної плати, визначені у пп. 255.5.6 п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу. Для аналогічного випадку у разі використання платниками водних об’єктів місцевого значення використовується код «2.2.1».

Сплата рентної плати за спеціальне водокористування

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

У разі несплати рентної плати або сплати її не в повному обсязі протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників рентної плати до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, з пропозицією про скасування таких дозволів (пп. 258.2.5 п. 258.2 ст. 258 Податкового кодексу).

ПРИКЛАД

Заповнення Податкової декларації та додатків до неї за ІV квартал 2015 року.

1. Підприємство у 2015 р. використало 100 000 м3 води, у тому числі:
отриману шляхом забору поверхневої води з Дніпра у м. Києві — 10 000 м3 води на господарські потреби;

отриману шляхом забору підземної води — 90 000 м3 води, з якої на:

виробництво напоїв — 70 000 м3 води;

господарські потреби — 20 000 м3 води.

Підприємству встановлено річний ліміт використання води:

поверхневої — 20 000 м3 води;

підземної — 80 000 м3 води.

1.1. Заповнюємо розрахунки з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до Податкової декларації).

При цьому для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок. Код водних об’єктів зазначається платником згідно із додатком 16 до Податкової декларації.

Для поверхневої води загальнодержавного значення зазначається код  «1.3.1».

 

Розрахунки з рентної плати за спеціальне використання води