Рентна плата

Податкова декларація з рентної плати: новий період, стара форма

Згідно з п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, які настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Схема

 

При цьому чинною формою податкової декларації та додатків (розрахунків) до неї, що затверджено наказом № 719, передбачено декларування податкових зобов’язань за податковий (звітний) період — квартал.

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Тобто до набрання чинності формою податкової декларації з рентної плати, якою передбачено її складання за звітний (податковий) період, що дорівнює місяцю, така  декларація подається за формою, затвердженою наказом № 719 (далі — декларація).

Граничні строки подання декларації та сплати за звітний період, який дорівнює календарному місяцю, для податкових зобов’язань, визначених у додатках 2, 4, 10 та 11 до декларації, такі:

Звітний (податковий)
період

Граничний термін подання декларації

Граничний термін сплати

Січень 2016 р.

22.02.2016 р.

03.03.2016 р.

Лютий 2016 р.

21.03.2016 р.

31.03.2016 р.

Березень 2016 р.

20.04.2016 р.

03.05.2016 р.

 

Для подання декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, платникам рекомендовано починаючи з січня поточного року виконувати заповнення (до внесення відповідних змін до декларації) таким чином:

  • під штампом про затвердження форми податкової декларації у верхньому правому куті зазначати примітку у такій редакції: «З урахуванням Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIІI»;
  • у полях рядків 1.1 та 1.2 податкової декларації та додатків, передбачених для внесення номера кварталу, зазначати порядковий номер місяця у році, викресливши слово «квартал» та зазначивши слово «місяць»;
  • у графі «Порядковий №» зазначати номер декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року декларацій за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю;
  • у р. 12 додатка 2 «Ставка плати» зазначати десятковим дробом встановлену Кодексом ставку плати для виду корисної копалини, який зазначено платником у р. 8.2 додатка 2.

Податкові зобов’язання з рентної плати, що підлягають декларуванню за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, платникам слід зазначати:

Таблиця

Для подання та приймання декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, в електронній формі розроблено та розміщено на веб-порталі ДФС адаптовані електронні формати.