Інші податки

Сплата збору за першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, які належать до товарних груп 8705, 8427, 8429, 8430 УКТ ЗЕД

Законом № 3609 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу доповнено новим пп. 234.1.9, яким установлено, що для інших колісних транспортних засобів, не зазначених у підпунктах 234.1.1234.1.8 цього пункту, ставка збору для колісних транспортних засобів становить 5 грн. за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна. У «Віснику» № 5/2012 було надруковано роз'яснення щодо застосування нової норми Податкового кодексу. Проте до редакції надійшов лист від   фізичної особипідприємця С. Ткачука з проханням детальніше розглянути зазначену норму Кодексу, оскільки й досі підприємства тлумачать її по-різному. Отже, розглянемо відповідь на запитання, поставлене у листі: чи потрібно сплачувати збір за першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що належать до товарних груп 8427, 8429, 8430, 8705 УКТ ЗЕД?

Платниками збору згідно зі ст. 231 Податкового кодексу є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що відповідно до ст. 232 цього Кодексу є об'єктами оподаткування.

Згідно зі ст. 313 Митного кодексу митні органи класифікують товари, тобто відносять їх до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД.

Вирішальним чинником при віднесенні транспортного засобу до відповідної товарної позиції УКТ ЗЕД є технічні умови, галузь застосування і призначення, визначені заводом-виробником при виготовленні конкретної моделі транспортного засобу або її модифікації.

Визначення типу, моделі транспортного засобу, року його виготовлення, комплектності, укомплектованості, повної маси, робочого об'єму двигуна, інших характеристик, визначальних для класифікації транспортного засобу згідно з УКТ ЗЕД, проводиться на підставі наданих при митному оформленні документів і результатів митного огляду транспортного засобу, включаючи огляд ідентифікаційних табличок, номерних площадок кузовів (шасі), номерних панелей та табличок (наклейок), додаткових носіїв інформації, наявних на транспортний засіб, з відображенням тих конструктивних особливостей, які є визначальними для класифікації транспортного засобу відповідно до УКТ ЗЕД.

Для однозначної класифікації транспортних засобів використовуються:

 • технічна документація заводу — виробника автомобіля;
 • сертифікати або аналогічні документи, видані уповноваженим органом країни-експортера або країни-виробника із зазначенням, що автомобіль належить до певної категорії.

Згідно з пп. 232.1 ст. 232 Податкового кодексу об'єктами оподаткування збором є колісні транспортні засоби, крім:

 • транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва;
 • транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом;
 • транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення;
 • транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, — товарна позиція 8709 згідно з УКТ ЗЕД;
 • транспортних засобів швидкої медичної допомоги;
 • машин і механізмів для сільськогосподарських робіт — товарні позиції 8432 та 8433 згідно з УКТ ЗЕД;
 • причепів (напівпричепів);
 • мопедів;
 • велосипедів.

Відповідно до положень Закону про автотранспорт колісний транспортний засіб — транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами, який використовується для перевезення людей та (або) вантажів, а також перевезення і приводу під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій, допущений до участі в дорожньому русі. Термін «колісний транспортний засіб» включає будь-які механічні транспортні засоби та їхні причепи і поширюється також на машини, двигуни яких живляться постійним електричним струмом через контактну мережу (тролейбуси).

Транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що віднесені до транспортної групи, — це пристрої, призначені для перевезення людей та (або) вантажу, а також встановленого на них спеціального обладнання чи механізмів. Рейковий транспортний засіб — трамвай та платформи із спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими.

Підпунктами 234.1.1 — 234.1.8 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу визначено ставки збору для: мотоциклів; легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном); легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном; автобусів, у тому числі мікроавтобусів; тракторів; вантажних автомобілів; сідельних тягачів; автомобілів спеціального призначення. Для інших колісних транспортних засобів, які не зазначено у підпунктах 234.1.1 — 234.1.8 цього пункту, ставка збору становить 5 грн. за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна (пп. 234.1.9 п. 234.1 ст. 234 Податкового кодексу).

Згідно з УКТ ЗЕД до товарних груп включено:

8427 Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:

 • навантажувачі самохідні з електродвигуном (з висотою підіймання 1 м або більше; інші);
 • інші навантажувачі самохідні (з висотою підіймання 1 м або більше, позашляхові (для нерівної місцевості) штабелювальні навантажувачі з вилковим та іншими видами захвату);
 • інші навантажувачі.

8429 Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, машини трамбувальні та дорожні котки: 

 • бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом (гусеничні, інші);
 • грейдери і планувальники;
 • скрепери;
 • машини трамбувальні та котки дорожні (котки дорожні вібраційні, машини трамбувальні); 
 • лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі: одноківшові фронтальні навантажувачі (навантажувачі, спеціально розроблені для підземних робіт, навантажувачі одноківшові гусеничні); машини з обертанням верхньої частини на 360° (екскаватори гусеничні, інші).

8430 Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне: 

 • обладнання для забивання та витягування паль;
 • обладнання снігоприбиральне плужне та роторне;
 • врубові машини для добування вугілля або гірських порід та машини тунелепрохідні (самохідні, інші);
 • інші машини бурильні або прохідницькі (самохідні, інші);
 • інші самохідні машини та обладнання;
 • інші машини та механізми несамохідні (машини та механізми для трамбування або ущільнення, інші).

8705 Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі):

 • автокрани; 
 • автобурові; 
 • автомобілі пожежні (з підіймачем або драбиною, інші);
 • автобетономішалки;
 • інші: машини технічної допомоги, машини, оснащені бетононасосом, інші (автомобілі спеціального призначення для пересувних телевізійних і звукових станцій, інші).

Навантажувач (автонавантажувач) — машина циклічної дії, що належить до безрейкового колісного транспорту (технологічних транспортних засобів), обладнана підіймальним механізмом (вантажопідіймачем) і вилами (платформою) або одним із змінних вантажозахоплювальних пристроїв для забезпечення підіймання, транспортування, навантаження та розвантаження, штабелювання та укладання вантажів (наказ № 308).

Бульдозер — самохідна землерийна машина, що являє собою гусеничний або колісний трактор, тягач з поворотним або неповоротним відвалом.

Грейдер — прицепна або самохідна машина для планування і профілювання площ і відкосів, розрівняння і переміщення ґрунту, снігу або сипучих будівельних матеріалів.

Автомобілі спеціального призначення — це автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, машини прибиральні, машини дорожні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів.

Абзацом другим п. 1 Положення № 402 передбачено, що МНС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Таким чином, транспортні засоби, самохідні машини та механізми, які включено до товарної групи УКТ ЗЕД 8705 та закріплено на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту МНС України, що повністю утримуються за рахунок бюджету, не є об'єктом оподаткування транспортним збором.

Усі інші колісні транспортні засоби, самохідні машини та механізми, які включено до товарних груп УКТ ЗЕД 8705, 8427, 8429, 8430, що перебувають на балансі та використовуються суб'єктами господарювання або громадянами, оподатковуються за ставкою 5 грн. за 100 см3 об'єму циліндрів двигуна.

Нагадаємо, що залежно від того, який автомобіль реєструється (новий чи використовуваний), при розрахунку збору застосовуються відповідні коефіцієнти, встановлені Податковим кодексом:

 • для всіх нових транспортних засобів — 1;
 • для транспортних засобів (мотоциклів, легкових автомобілів, автобусів, вантажних автомобілів, сідельних тягачів, автомобілів спеціального призначення, суден, літаків та вертольотів, інших транспортних засобів), які використовувалися до 8 років, — 2;
 • для транспортних засобів (суден, літаків та вертольотів), що використовувалися понад 8 років, — 3;
 • для транспортних засобів (мотоциклів, легкових автомобілів, автобусів, вантажних автомобілів, сідельних тягачів, автомобілів спеціального призначення та інших транспортних засобів), які використовувалися понад 8 років, — 40.

Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта.

Розрахований збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів. Сплачувати збір слід за місцем реєстрації транспортних засобів.