ПДФО/ВЗ

Правові підстави для застосування пільги при обчисленні податку на доходи фізичних осіб для осіб, які є інвалідами

Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків і зборів, які справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків і зборів, їх права й обов’язки.

Відповідно до розділу IV Податкового кодексу інваліди мають право на низку пільг щодо сплати податку на доходи фізичних осіб.

Так, не вважаються додатковим благом платника податку (не включаються до загального оподатковуваного доходу платника податку), зокрема, вартість колясок для інвалідів, у тому числі призначених для участі інвалідів у фізкультурно-реабілітаційних і спортивних заходах, лікарських і медико-відновлюваних засобів та інших доходів, наданих (виплачених) платнику податку — учаснику спортивних (крім професійного спорту), фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів з фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації, що фінансуються з бюджету та/або бюджетними організаціями, іншими неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких коштів (пп. «б» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

Крім того, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу):

 • суми державної допомоги у вигляді адресних виплат і надання соціальних та реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування й у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (пп. 165.1.1): суми державних премій України або стипендій України, призначених законом, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, винагород спортсменам — чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, а також вартість державних нагород чи винагород від імені України, крім тих, що виплачуються коштами або іншим майном (пп. «б» цього підпункту);
 • вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах і за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками «Шахтарська слава» або «Шахтарська доблесть» I, II, III ступенів, зокрема особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, коли вони користувалися цим правом до настання інвалідності (пп. 165.1.20);
 • вартість путівок на відпочинок, оздоровлення й лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування (пп. 165.1.35);
 • суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку — учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з’їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які проводяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування і проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку (пп. 165.1.42);
 • сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується особою, яка є інвалідом I групи або дитиною-інвалідом чи має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (пп. 165.1.43).

Платник податку також має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

До переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки, відповідно до пп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу включається, зокрема, сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також сума коштів, сплачених платником податку, визнаним в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду в розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. При цьому слід зазначити, що п. 1 розділу XIX Прикінцевих положень Податкового кодексу встановлено, що ця норма Кодексу набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.

З урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює:

 • 150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 цієї статті:

для особи, яка утримує дитину-інваліда, — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (у 2012 р. — 804,75 грн.) (пп. «б» пп. 169.1.3 цього пункту);

для особи, яка є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільгу яким визначено вище (у 2012 р. — 804,75 грн.) (пп. «г» пп. 169.1.3);

 • 200% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1, для особи, яка є, зокрема, інвалідом І або ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551 (пп. «б» пп. 169.1.4).

Не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами — юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) (пп. 170.7.4 п. 170.7 ст. 170Податкового кодексу):

 • протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику податку, визнаному в установленому порядку інвалідом, або його дитині-інваліду, у розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (пп. «а» цього підпункту);
 • будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та їх відділенням, пансіонату для ветеранів війни і праці, геріатричному пансіонату для поліпшення умов їх утримання, харчування, медичного обслуговування, соціальної реабілітації, реабілітаційному центру, територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), санаторіям для ветеранів та інвалідів, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, для розподілу благодійної допомоги між особами, які перебувають у таких закладах (пп. «б»);
 • навчальному закладу у вигляді плати за навчання або за надання додаткових послуг з навчання інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом (пп. «є»);
 • платнику податків, визнаному в установленому порядку інвалідом, законному представнику дитини-інваліда для виконання зобов’язань держави згідно із законодавством України із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, автомобілем за рахунок бюджетних коштів (за умови зняття інваліда, дитини-інваліда з обліку на забезпечення такими засобами, виробами, автомобілем за рахунок бюджетних коштів). Категорії інвалідів і дітей-інвалідів, перелік технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, марок автомобілів, зазначених у цьому підпункті, затверджуються законодавством (пп. «ж»).

Не оподатковуються під час їх нарахування (виплати) податковим агентом (пп. 170.8.3 п. 170.8 ст. 170 Податкового кодексу):

 • сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримала інвалідність І групи (пп. «б» цього підпункту);
 • сума виплати за договором пенсійного вкладу, виплат з рахунка учасника фонду банківського управління, виплати пенсії на визначений строк, довічної пенсії або одноразової виплати, якщо вкладник, учасник фонду банківського управління, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримала інвалідність І групи (пп. «в»).

За нульовою ставкою оподатковується вартість власності, зазначеної в підпунктах «а», «б», «ґ» п. 174.1 ст. 174 Податкового кодексу, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи, та вартість власності, зазначеної в підпунктах «а», «б» цього пункту, що успадковується дитиною-інвалідом (пп. «б» пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу).