Оплата праці

Новоприйняті працівники

Працівника прийнято на роботу у лютому 2016 р. Підвищення посадових окладів на підприємстві відбулося у вересні 2015 р. Який місяць вважати  базовим при проведенні індексації?


З грудня 2015 р. для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення ІСЦ для проведення індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку обіймає працівник (п. 102Порядку № 1078).

Таким чином, якщо працівника прийнято на роботу у лютому 2016 р., а підвищення посадового окладу за посадою, на яку прийнято працівника, відбулося у вересні 2015 р., то базовим місяцем для новоприйнятого працівника вважатиметься вересень 2015 р.