Інші податки

Надання адміністративних послуг

Розвиток системи надання адміністративних послуг на чітко визначених правових засадах забезпечило прийняття Закону № 5203. ДФС України як і інші органи виконавчої влади у розумінні цього Закону є суб’єктом надання адміністративної послуги. Які саме адміністративні послуги надає ДФС України та як отримати інформацію про них, читайте у цьому матеріалі.


СхемаВизначення адмінпослуг

Частиною другою ст. 5 Закону № 5203 встановлено, що адміністративні послуги визначаються виключно законом.

На виконання вимог зазначеного Закону відповідальним за розроблення проекту Закону України «Про перелік адміністративних послуг» визначено Мінекономрозвитку України.

ДФС України брала участь у розробленні зазначеного законопроекту в частині формування переліку адміністративних послуг, що надаються ДФС та її територіальними органами.

До прийняття зазначеного законопроекту наказом № 7 затверджено Тимчасовий перелік адміністративних послуг, що надаються ДФС України та її територіальними органами.

Тимчасовий перелік адмінпослуг

На сьогодні органами ДФС надаються 92 адміністративні послуги, з яких 58 — податкових і 34 — митні.

Найбільше адміністративних послуг надається безпосередньо ДФС України. Всього нараховується 46 адміністративних послуг, які включають:

 • видачу ліцензій, їх дублікатів на:

виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

 • внесення до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відомостей про таке обладнання, внесення змін до зазначених у ньому відомостей, виключення відомостей про обладнання та надання витягів з цього реєстру;
 • видачу довідок про внесення місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання;
 • надання дозволів на здійснення митної брокерської діяльності, відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі;
 • прийняття рішення про допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах Конвенції МДП;
 • видачу на запит імпортера сертифіката підтвердження доставки, яким засвідчується факт надходження в Україну товарів;
 • надання статусу гаранта;
 • включення до Державного реєстру РРО моделей РРО, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, розширення переліку версій внутрішнього програмного забезпечення моделей, продовження строку їх первинної реєстрації.

Головними управліннями ДФС в областях та м. Києві надаються 8 адміністративних послуг, а саме:

 • видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
 • видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
 • видача ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту);
 • видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту);
 • видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами;
 • видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами;
 • видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання;
 • видача картки платника податків (іноземцям та особам без громадянства).

Митницями ДФС надаються 23 адміністративні послуги щодо:

 • надання дозволів на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, митного складу, вільної митної зони комерційного або сервісного типу, вантажного митного комплексу;
 • видачі, продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами.

Інші 17 адміністративних послуг, які надаються державними податковими інспекціями, зокрема, включають:

 • видачу картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;
 • реєстрацію РРО, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок;
 • внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
 • реєстрацію платника єдиного податку, надання витягу з реєстру платників єдиного податку;
 • підтвердження статусу податкового резидента України;
 • засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами;

видачу довідок про:

 • сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
 • подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
 • сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку — резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку;
 • відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;
 • реєстрацію книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат платникам єдиного податку, а також книг обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

ДОВІДКОВО

Адміністративна послуга — це результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття,
зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.


Платні адмінпослуги

Оскільки згідно зі ст. 7 Закону № 222 до переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, не включено митну брокерську діяльність, платними адміністративними послугами на сьогодні є лише послуги з ліцензування виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Надання послуг у ЦОП

На сьогодні надання адміністративних послуг органами ДФС здійснюється, зокрема, через мережу з 513 центрів обслуговування платників (далі — ЦОП), створених на базі податкових інспекцій та відділень територіальних органів ДФС. У зв’язку з проведенням АТО на сході країни обслуговування платників на сьогодні здійснюється 467 ЦОП.

Основною особливістю організації надання послуг у ЦОП є те, що оскільки ЦОП не є окремим структурним підрозділом, послуги надають працівники різних підрозділів, відповідальних згідно з функціональними обов’язками за надання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, прийняття звітності, вхідної кореспонденції тощо.

Координацію та контроль за своєчасним та якісним обслуговуванням, оперативне реагування на проблемні питання, а також надання допомоги відвідувачам у кожному ЦОП здійснює консультант-модератор ЦОП, який є працівником структурного підрозділу, відповідального за роботу ЦОП.

Така організація надання послуг дала змогу без змін у структурі територіальних органів розмежувати процедури основних функцій органів ДФС на сервісні та контрольно-інспекційні (фронт-офіси та бек-офіси).

Крім того, на відміну від центрів надання адміністративних послуг, утворених при місцевих органах виконавчої влади відповідно до вимог Закону № 5203, у ЦОП можна отримати будь-яку послугу, що надається органом ДФС, при якому він створений, а не лише адміністративну.

Серед адміністративних послуг найпопулярнішою є видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. У 2015 р. надано понад 1,5 млн. таких послуг, з яких майже 140 тис. — у грудні.

Запитуваною з боку суб’єктів господарювання є також послуга з реєстрації книг обліку розрахункових операцій. У 2015 р. ЦОП надано понад 300 тис. таких послуг. Зокрема, у грудні зареєстровано понад 35 тис. книг обліку розрахункових операцій.

Актуальною залишається послуга з видачі довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС. З початку 2015 р. ЦОП надано майже 290 тис. зазначених довідок, з яких понад 16 тис. — у грудні.

Отримання інформації про адмінпослуги

На сьогодні платникам податків і громадянам доступні різні канали отримання інформації про адміністративні послуги.

Законом № 5203, зокрема, запроваджено такі поняття, як «інформаційна картка адміністративної послуги» (документ для платника, що містить загальну інформацію про порядок надання послуги) та «технологічна картка адміністративної послуги» (документ для персоналу, що містить покрокові інструкції з надання послуги). Зазначені документи стали новими у системі державних органів і замінили таке поняття, як «стандарти надання адміністративних послуг», що розроблялися до прийняття Закону № 5203.

Крім того, цим Законом встановлено низку вимог до суб’єктів надання адміністративних послуг щодо розміщення на власних веб-сайтах повної та достовірної інформації про такі послуги, зокрема:

 • інформації про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;
 • інформаційних карток адміністративних послуг;
 • бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги.

Зазначену вимогу Закону № 5203 реалізовано шляхом створення на головній сторінці офіційного порталу ДФС України у розділі «Діяльність» підрозділу «Адміністративні послуги», в якому розміщено:

 • перелік адміністративних послуг, згрупований за рівнями органів ДФС, що їх надають, та викладений залежно від частоти звернень за послугою;
 • інформаційні картки на кожну адміністративну послугу, що надається ДФС України та її територіальними органами;
 • форми всіх заяв, що подаються для отримання адміністративних послуг, а щодо послуг, які надаються безпосередньо ДФС України, — зразки заповнення таких заяв;
 • інформацію про режим доступу до приміщень територіальних органів ДФС, в яких здійснюється прийом осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування, а також схеми проїзду.

Інформацію про режим доступу до приміщень територіальних органів ДФС, в яких здійснюється прийом осіб, що звертаються за отриманням адміністративних послуг, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування, зразки заповнення заяв, що подаються для отримання адміністративних послуг, розміщено на регіональних субсайтах у підрозділі «Адміністративні послуги» розділу «Діяльність».

У рамках розвитку системи електронного урядування та на виконання вимог статей 16 та 17 Закону № 5203 Мінекономрозвитку України ініційовано створення Реєстру адміністративних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг (постанови № 13 та № 57).

Реєстр адміністративних послуг розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України (http://me.gov.ua) у розділі «Діяльність». У ньому міститься інформація про: перелік адміністративних послуг; правові підстави для надання адміністративних послуг; суб’єкта надання адміністративних послуг; розмір плати (адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі).

Через Єдиний державний портал адміністративних послуг має бути забезпечено:

 • доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про суб’єктів надання адміністративних послуг;
 • доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;
 • можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку;
 • можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв;
 • можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг;
 • можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі.

На сьогодні створено пілотну версію Єдиного державного порталу адміністративних послуг (http://poslugy.gov.ua), функціональні можливості якої передбачають доступ до інформації про адміністративні послуги, суб’єктів надання таких послуг, центри надання адміністративних послуг та відповідні нормативно-правові акти. Інформацію згруповано за суб’єктами надання послуг та за категоріями отримувачів послуг (громадяни, бізнес).

ДФС України як суб’єкт надання адміністративних послуг бере участь у наповненні як Реєстру адміністративних послуг, так і Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42