Митна справа

Маркування товарів, що реалізуються магазинами безмитної торгівлі

Як правильно здійснюється маркування товарів, що реалізуються магазинами безмитної торгівлі?


Відповідно до п. 11 Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджених постановою № 1089, товари, що реалізуються магазином безмитної торгівлі, повинні мати відповідне маркування, яке дає змогу легко їх ідентифікувати. Вид і метод маркування товарів затверджуються керівником митниці ДФС, у зоні діяльності якої відкрито магазин.

Тобто затвердження виду і методу маркування товарів, що реалізуються магазинами безмитної торгівлі, законодавством віднесено до повноважень митниць ДФС.

Відповідно до ст. 140 Митного кодексу безмитна торгівля — це митний режим, згідно з яким товари, не призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться та реалізуються для вивезення за межі митної території України під митним контролем у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України.

Згідно з частиною другою ст. 142 цього Кодексу товари, поміщені в митний режим безмитної торгівлі, протягом усього строку перебування у цьому режимі перебувають під митним контролем.

Поняття митного контролю визначено п. 24 ст. 4 вищезазначеного Кодексу як сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку.

Форми та обсяг митного контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи та міжнародних договорів України, укладених відповідно до закону, після завершення митного оформлення визначаються в порядку, встановленому Митним кодексом (частина друга ст. 320 Кодексу).

Частиною третьою ст. 318 цього Кодексу визначено, що митний контроль передбачає виконання контролюючими органами мінімуму митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи.

Згідно зі ст. 326 Митного кодексу до товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, контролюючими органами можуть застосовуватися засоби забезпечення ідентифікації.

Забезпечення ідентифікації здійснюється шляхом накладення митних забезпечень, зокрема літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставляння штампів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.

Відповідно до ст. 404 Митного кодексу до видів діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється контролюючими органами, віднесено, зокрема, відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі.

Таким чином, для здійснення митницями ДФС належного (достатнього) обсягу митного контролю з метою забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи достатнім є нанесення на товар етикетки з відбитком на ній цифрового ідентифікаційного номера митної декларації (KKK/GG/NNNNNN, де: «KKK» — це перші три цифри коду митниці ДФС; «GG» — останні дві цифри року оформлення митної декларації; «NNNNNN» — порядковий номер митної декларації), за якою здійснювалося митне оформлення товару, що знаходиться на території магазину безмитної торгівлі. Такий спосіб маркування товарів дасть змогу легко ідентифікувати товар під час проведення митницями ДФС інвентаризаційних заходів.

Крім того, для покращення сервісу обслуговування громадян, які виїжджають за межі митної території України, утримувачі магазинів безмитної торгівлі можуть розміщувати поряд із маркуванням товарів додаткову інформацію (назву магазину безмитної торгівлі, артикул товару тощо).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42