Оплата праці
Тема: Пенсійне і соціальне забезпечення, Труд і зарплата

Переведення на легшу роботу в разі отримання інвалідності

Після ДТП чоловік отримав черепно-мозкову травму. Медико-соціальною експертною комісією видано довідку про призначення 2 групи інвалідності загального захворювання, за якою працівник не спроможний працювати на раніше займаній посаді. Чи можливе переведення такого працівника на іншу посаду?


Відповідно до ст. 12 Закону про охорону праці підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

У ст. 172 КЗпП зазначено, що у випадках, передбачених законодавством, роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

Статтею 170 цього Кодексу визначено, що працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за їх згодою на таку роботу відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку.

Роботодавець зобов’язаний враховувати рекомендації МСЕК, оскільки невиконання цих рекомендацій може призвести до погіршення стану здоров’я працівника-інваліда, за що він нестиме відповідальність.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у разі виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 частина перша ст. 40 КЗпП).

Звільнення за вищезазначеним пунктом можливе виключно в тому випадку, якщо буде встановлено фактичні дані, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого зниження працездатності) працівник не може належним чином виконувати покладених на нього трудових обов’язків чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я або небезпечне для членів трудового колективу чи громадян, яких він обслуговує, і неможливо перевести за його згодою на іншу роботу.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42