Оплата праці

Укладаємо трудовий договір: строковий чи безстроковий

Чи існує можливість переукласти безстроковий трудовий договір на строковий?


Відповідно до ст. 21 КЗпП трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Згідно з частиною першою ст 23 зазначеного Кодексу трудовий договір може бути:

  • безстроковим, що укладається на невизначений строк;
  • на визначений строк, установлений за погодженням сторін;
  • таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (частина друга ст. 23 КЗпП).

Пунктом 9 постанови № 9 визначено, що укладення трудового договору на визначений строк за відсутності умов, зазначених в частині другій ст. 23 КЗпП, є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку.

Переведення працівника, прийнятого на умовах безстрокового трудового договору, на роботу за строковим трудовим договором можливе, зокрема, у разі укладання контракту.

Контракт — це особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України (частина третя ст. 21 КЗпП).

Відповідно до частини першої ст. 32 цього Кодексу переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, зазначених у ст. 33 цього Кодексу, та в інших випадках, передбачених законодавством. У цьому випадку переведення проводиться без звільнення.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42