Оплата праці

Договір про повну матеріальну відповідальність: умови укладання

Жінка працює медичною сестрою у лікувально-профілактичному закладі. З нею укладено договір про повну матеріальну відповідальність за меблі, котрі не застосовуються в процесі її праці. Чи відповідає укладання такого договору вимогам чинного законодавства?


Згідно зі ст. 135 КЗпП письмові договори про повну матеріальну відповідальність укладаються підприємством, установою, організацією з працівниками (які досягли вісімнадцятирічного віку), які обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.

Договір про повну матеріальну відповідальність може укладатися за наявності одночасно двох умов:

  • наявності посади, яку працівник обіймає, або виконуваної ним роботи у Переліку № 447;
  • виконання обов’язків згідно з посадою, виконання роботи за фахом має бути безпосередньо пов’язано зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням чи застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей.

Отже, якщо до трудових обов’язків працівника функції, передбачені ст. 135 КЗпП, не входять, то укладення договору про повну матеріальну відповідальність суперечитиме законодавству навіть у разі, коли посада, яку обіймає працівник, або виконувана ним робота була зазначена у Переліку № 447.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42