ПДФО

Дохід нараховано, але у формі № 1ДФ не відображено

Підприємством нараховано дохід фізичній особі за ознакою доходу «106», з якого нараховано (утримано) податок на доходи фізичних осіб. Однак у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) він не відображений. Яку передбачено відповідальність, якщо подати уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ)?


Податковий розрахунок (форма № 1ДФ) подається податковим агентом на виконання вимог пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс), в якому відображаються всі нараховані (виплачені) платникам податку суми доходів та нарахований та перерахований з них до бюджету податок.

Порядком заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженим наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4, передбачено подання уточнюючого податкового розрахунку (форма № 1ДФ).

Невідображення будь-яких нарахованих (виплачених) доходів або податків, у тому числі за ознакою «106», в податковому розрахунку (форма № 1ДФ) є порушенням порядку його заповнення.

Тобто в такому випадку підприємство зобов’язане подати за відповідний квартал уточнюючий податковий розрахунок (форма № 1ДФ) та відобразити нараховані (виплачені) доходи та утриманий (перерахований) податок за відповідною ознакою.

При цьому відповідно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу, зокрема, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 грн.