Податок на прибуток

Оподаткування доходів, отриманих благодійним фондом

Відповідно до статутних документів благодійний фонд (неприбуткова організація) має право засновувати підприємства та організації, суб’єкти підприємницької діяльності для досягнення цілей, визначених статутом. Чи оподатковуватиметься частина прибутку (дивіденди), отримана благодійним фондом від діяльності створеного ним суб’єкта господарювання?


Положеннями ст. 133 Податкового кодексу передбачено, що до неприбуткових організацій, що не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені благодійні організації.

Для набуття статусу неприбутковості така благодійна організація повинна відповідати вимогам п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу, а саме:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
  • установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр).

При цьому доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу).

Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначає Закон № 5073, відповідно до ст. 1 якого благодійною організацією вважається юридична особа, частки права, засновницькі документи якої визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету діяльності.

Метою благодійних організацій не може бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (ст. 11 Закону № 5073). При цьому благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, яка сприяє досягненню їх статутних цілей (ст. 16 зазначеного Закону).

Під благодійною діяльністю слід розуміти добровільну особисту та/або майнову допомогу для досягнення визначених зазначеним Законом цілей, що не передбачає отримання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійникові від імені або за дорученням бенефіціара (ст. 1 Закону № 5073).

Відповідно до пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Отже, внесена до  Реєстру благодійна організація не  сплачує податок на  прибуток з  будь-яких доходів, отриманих від  статутної діяльності, у  тому числі з  частки прибутку (дивідендів), отриманого від  діяльності створеного нею суб’єкта господарювання, за  умови, що  такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для  фінансування видатків на  утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та  напрямів діяльності, визначених її  установчими документами (пп.  133.4.2 п.  133.4 ст.  133 цього Кодексу).


ДОВІДКОВО

Положеннями ст. 133 Податкового кодексу передбачено, що до неприбуткових організацій, що не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені благодійні організації.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42