Оплата праці

Донор на підприємстві

Законом про донорство передбачено надання пільг донору, тобто особі, яка виявила бажання здати кров або її компоненти. Які пільги має надавати роботодавець, якщо його працівник є донором, розглянемо далі.


Звільнення від роботи та надання додаткового дня відпочинку

Згідно зі ст. 9 Закону про донорство у день давання крові та (або) її компонентів, а також у день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять.

Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день можна приєднати до щорічної відпустки або використати в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

На бажання працівника-донора надається інший день відпочинку із збереженням середнього заробітку, якщо за погодженням з керівництвом підприємства в день давання крові донор був залучений до роботи.

У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівникові додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

Статтею ст. 6 Закону про донорство визначено, що роботодавці зобов’язані безперешкодно відпускати з місця роботи, служби або навчання за їх заявами осіб, які є або виявили бажання стати донорами, у дні відповідного медичного обстеження і здавання крові та (або) її компонентів, за винятком випадків, коли відсутність донора на його робочому місці або місці служби у ці дні може призвести до загрози життю чи здоров’ю людей, до невиконання завдань, пов’язаних із забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до суттєвої матеріальної шкоди або інших тяжких наслідків.

Звільнення від роботи та надання додаткового дня відпочинку донору здійснюється на підприємстві за його заявою, на підставі чого роботодавцем видається наказ.


ДОВІДКОВО

Доказом того, що працівник дійсно здав кров, є довідка форми № 435/о, затверджена наказом № 301. Якщо після проходження медичного огляду давання крові та (або) її компонентів не відбулося,
працівникові видається довідка про обстеження донора за формою № 436/о, затвердженою цим наказом.


Оплата тимчасової непрацездатності

Законодавством передбачено також додаткові пільги працівникам-донорам, що надаються у зв’язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів, а саме оплата лікарняного у розмірі 100% незалежно від стажу роботи.

Зокрема, донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга донорам надається протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості (ст. 10 Закону про донорство).

Додаткові гарантії Почесним донорам України

Донори, які безоплатно здали кров в кількості 40 разових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз, незалежно від часу їх здачі набувають статусу Почесного донора України.

Почесні донори України мають право на:

  • використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для працівників час;
  • першочергове придбання за місцем роботи путівок для санаторно-курортного лікування.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42