ПДФО

Декларування доходів громадян

Спадщина за правом представлення

Онукою отримано у спадщину будинок від бабусі за правом представлення (перша ступінь споріднення). Чи необхідно сплачувати податки та подавати декларацію?


Визначення термінів, що вживаються для цілей оподаткування, встановлено ст. 14 Податкового кодексу, пп 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 якого передбачено, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей оподаткування вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї вважаються такими, що мають другий ступень споріднення.

Отримання спадщини за правом представлення від бабусі у розумінні цього Кодексу є успадкування спадкоємцем, який не є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення. Тобто такі операції оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною ст. 167.2 Кодексу (5%) та військовим збором (1,5%) (пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 та пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу). Водночас якщо об’єкт спадщини успадковується спадкоємцем-нерезидентом, ставка податку на доходи фізичних осіб встановлюється відповідно до пп. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Кодексу (у 2015 р. — 15/20%).

При цьому дохід у вигляді вартості успадкованого майна зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

Податкові зобов’язання

Протягом 2015 р. платник податку отримував доходи від двох податкових агентів. Загальна річна сума доходу становить 157 160 грн. Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи за 2015 р., якщо з 01.01.2016 р. норму щодо обов’язку подання декларації відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу виключено?


Згідно п. 164.1 ст. 164 Податкового кодексу базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є загальний оподатковуваний дохід з урахуванням особливостей, визначених розділом ІV цього Кодексу. Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), доходів, які оподатковуються у складі загального річного оподатковуваного доходу, та доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними Кодексом (пп. 164.1.1 цього пункту).

Тобто оподаткування податком на доходи фізичних осіб здійснюється за правилами, встановленими на момент нарахування (виплати, надання) доходів, які включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу.

Протягом 2015 р. до доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, застосовувалися прогресивні ставки податку — 15/20%. Отже, якщо загальна річна сума оподатковуваних доходів, отриманих одночасно від двох та більше податкових агентів, перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. — 146 160 грн.), такий платник зобов’язаний подати декларацію та здійснити перерахунок податку на доходи фізичних осіб відповідно до пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу.

Слід зазначити, що у 2015 р. база оподаткування для доходів у формі заробітної плати визначалась як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (п. 164.6 ст. 164 Кодексу).

Дохід з іноземних джерел

Резидентом України у 2015 р. отримано іноземні доходи, з яких утримано податки. Чи потрібно подавати декларацію та чи можливе зарахування податків, сплачених за межами території України?


Відповідно до пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу в разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку — отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу (у 2015 р. — 15/20%) та військовим збором (1,5%).

Водночас платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном. Сума такого зменшення зазначається у річній податковій декларації. Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

У разі відсутності у платника податку підтвердних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, що настає за звітним.

Податкова адреса

За якою податковою адресою подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, якщо на момент подання декларації фізичну особу знято з реєстрації за однією адресою та не зареєстровано за іншою?


Відповідно до п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Пунктом 45.1 ст. 45 цього Кодексу передбачено, що платник податків — фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків — фізичної особи визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник у контролюючому органі. Платник податків — фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міндоходів України від 10.12.2013 р. № 779. Відповідно до п. 1 розділу IX цього наказу фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою № 5ДР або № 5ДРП (для осіб, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) відповідно.

Крім того, ст. 6 Закону України від 11.12.2003 р. № 1382-IV «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні» громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Таким чином, якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою та не зареєстрована за іншою, то вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за попередньою податковою адресою.

Дарунки від різних податкових агентів

Протягом 2015 р. платник податку отримав дарунок від двох підприємств: перший — на суму 600 грн., другий — 450 грн. Чи повинен він подавати декларацію та сплачувати податки?


Підпунктом 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу передбачено, що якщо вартість дарунків не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. — 609,00 грн.), за винятком грошових виплат у будь-якій сумі, такі доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

У даному випадку при отриманні дарунків у різні місяці року вартість таких дарунків не перевищуватиме 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), а отже, відповідно до пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодексу такі операції не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи у платника податків не виникає.

Водночас якщо дарунки платником податків отримано в одному місяці, то їх загальна сума перевищуватиме установлений пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодексу граничний розмір, тобто підлягає оподаткуванню.

Відповідно до пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу якщо окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну податкову декларацію.

Якщо загальна сума дарунків перевищує граничний розмір, установлений пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, такий платник податків зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію.

Продаж автотранспортних засобів

Платник податків має намір продати легковий автомобіль та мотоцикл безпосередньо в сервісних центрах МВС України у присутності адміністраторів, причому договір нотаріально не посвідчуватиметься. Чи потрібно в даному випадку сплачувати податки і подавати декларацію?


Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна встановлено ст. 173 Податкового кодексу, згідно з п. 173.1 якої дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Тобто при продажу протягом року одного легкового автомобіля та одного мотоцикла об’єкт оподаткування у платника податків не виникає. Дохід, отриманий платником від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу (абзац другий п. 173.2 ст. 173 Кодексу).

Відповідно до пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

При цьому обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими було сплачено податок (п. 179.1 ст. 179 Кодексу).

Оскільки продаж автотранспортних засобів передбачається здійснювати за посередництвом юридичної особи (сервісних центрів МВС України) без нотаріального посвідчення договорів, то платник податків, у якого виникають зобов’язання щодо сплати податків (зборів), не звільняється від обов’язку подання декларації за наслідками звітного податкового року. Водночас якщо у платника податку об’єкт оподаткування не підпадає під оподаткування, декларацію подавати не потрібно.

Сплата податкових зобов’язань за результатами декларації

При нотаріальному оформленні дарунка у вигляді будинку від дідуся сплачено податок на доходи фізичних осіб. Чи потрібно сплачувати військовий збір і в які строки та до якого бюджету?


Відповідно до п. 174.6 ст. 174 Податкового кодексу кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини.

Особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину. Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

При цьому відповідно до пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Кодексу фізична особа, відповідальна за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету, зокрема:

  • у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам — за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв);
  • в інших випадках — за її податковою адресою.

Згідно з пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу.

При цьому платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені ст. 176 Кодексу, пп «в» п. 176.1 якої передбачено, що платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами розділу IV Податкового кодексу таке подання є обов’язковим.

Таким чином, з урахуванням норм пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 та п. 174.3 ст. 174 Кодексу платники податків, які отримали доходи у вигляді вартості подарованого майна, що підлягає оподаткуванню, та не сплатили військовий збір до нотаріального оформлення, повинні виконати свої зобов’язання шляхом декларування доходів у річній податковій декларації.

Згідно з Інструкцією щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859, у графі 4 рядка 10.5 цієї декларації зазначається сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого платником податку самостійно при нотаріальному посвідченні договору. Сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, зазначається у графі 7 рядка 10.5 декларації, а загальна сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року, — у рядку 24.1 декларації.

Сплата податкових зобов’язань за результатами декларації здійснюється з урахуванням пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу за податковою адресою платника податків, у строки, встановлені п. 179.7 ст. 179 цього Кодексу, тобто до 1 серпня року, що настає за звітним.