Бухоблік

Право підпису видаткового касового ордера

На підприємстві директора на місці наразі немає, тому заступнику директора надано право підпису видаткових касових ордерів, оформлене наказом. Чи потрібно у видатковому касовому ордері, що підписує заступник директора підприємства, зазначати його посаду і прізвище, чи залишити посаду керівника?


Відповідно до п. 3.4 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637, видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями, які мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових касових ордерах не обов’язковий.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено Законом України від 16.07.99 р. № 996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Частиною п’ятою ст. 8 розділу ІІІ цього Закону встановлено, що підприємство самостійно визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів.

Таким чином, заступник директора підприємства може підписувати видаткові касові ордери, зазначаючи у  графі «Керівник» власний підпис, прізвище та  ініціали, за  умови наділення його відповідними повноваженнями та  закріплення цих повноважень внутрішніми розпорядчими документами (наказами, положеннями) підприємства.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42