Єдиний податок

Неподання заяви щодо зміни видів господарської діяльності

Чи передбачено відповідальність за неподання фізичною особою — платником єдиного податку третьої групи заяви щодо зміни видів господарської діяльності?


Відповідно до п. 299.7 ст. 299 Податкового кодексу відомості про платника єдиного податку, зокрема види господарської діяльності, вносяться до реєстру платників єдиного податку.

Згідно з пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 цього Кодексу платники єдиного податку у разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, мають надати заяву, до якої, зокрема, включаються відомості про зміну видів господарської діяльності.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом із податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (п. 298.6 ст. 298 Податкового кодексу).

Для забезпечення відображення у реєстрі платників єдиного податку достовірної інформації про види господарської діяльності фізична особа — підприємець — платник єдиного податку третьої групи у разі зміни видів господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду має подати разом із податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни, заяву про внесення змін до реєстру платників єдиного податку.

При цьому у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (пп. 7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу).

Крім того, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок  порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, що настає за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п. 299.11 ст. 299 Кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42