ЗЕД

Імпортні операції без ввезення товару на територію України

Який строк, умови завершення та зняття з контролю імпортної операції без ввезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)?


Відповідно до частини третьої ст. 2 Закону № 185 строк та умови завершення імпортної операції без ввезення товару на територію України визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Нацбанком України.

Згідно з п. 2 Порядку № 1392 строк завершення імпортної операції без ввезення товару на територію України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) не може перевищувати 180 календарних днів з моменту здійснення резидентом авансового платежу або виставлення векселя на користь нерезидента, а у разі проведення розрахунків у формі документарного акредитиву — з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента.

Пунктом 3 зазначеного вище Порядку визначені умови, за яких імпортна операція без ввезення товару на територію України вважається завершеною, — це зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України або подання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України, перелік яких визначається Нацбанком України.

При цьому відповідно до п. 3.6 розділу 3 Інструкції № 136 банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту товару без його ввезення на територію України виключно за наявності однієї з таких умов:

  • зарахування виручки, одержаної від нерезидента, на рахунок резидента в уповноваженому банку в разі продажу нерезиденту товару за межами України;
  • подання документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть вважатися договором.

Здійснення контролю за експортною операцією, за якою продукція, яку було придбано резидентом за імпортним договором без її ввезення на митну територію України, перепродається нерезиденту, покладається на той банк, через який проводилась оплата зазначеного імпортного договору.