ПДВ

Погашення податкового боргу з ПДВ за рахунок коштів на електронному рахунку

Законом № 643 внесено зміни до п. 87.1 ст. 87 та п. 95.3 ст. 95 Податкового кодексу, якими:

  • визначено джерелом погашення податкового боргу з ПДВ кошти платника на його електронному рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ;
  • передбачено, що погашення податкового боргу з ПДВ за рахунок коштів на електронному рахунку здійснюється Держказначейством України на підставі реєстру, надісланого ДФС, сформованого на підставі рішень суду, направлених до виконання ДФС, у розмірі суми податкового боргу або його частини;
  • встановлено, що порядок формування та надсилання такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики1.

Порядок формування та надсилання реєстру платників податків для перерахування коштів до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ в умовах дії системи електронного адміністрування ПДВ затверджено наказом № 1009, який набрав чинності з дня його офіційного опублікування, — 31.01.2015 р.

Зазначеним Порядком визначено механізм формування та надсилання ДФС України реєстру для перерахування Держказначейством України коштів з рахунків платників податку, відкритих у системі електронного адміністрування ПДВ, до бюджету в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ таких платників податку.

Формування реєстру здійснюється за наявності:

  • рішення суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг;
  • суми податкового боргу з ПДВ у платника податку, стосовно якого прийнято вищезазначене рішення про стягнення коштів, станом на дату формування реєстру.

Реєстр формується на підставі рішень суду про стягнення коштів, які надійшли до органів ДФС, та не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем його формування, надсилається ДФС до Казначейства в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації.

Коригування показників раніше надісланого реєстру відбувається з урахуванням стану виконання такого реєстру шляхом надсилання ДФС Казначейству реєстру з виправленими відповідними показниками.

Списання коштів з електронного рахунку платника податку, відкритого у системі електронного адміністрування ПДВ, відповідно до реєстру здійснюється Казначейством у межах залишку коштів, що обліковуються на такому рахунку.

У разі якщо суми коштів на електронному рахунку платника податку, відкритому у системі електронного адміністрування ПДВ, недостатньо для перерахування коштів до бюджету в рахунок погашення податкового боргу такого платника, сума боргу, зазначена у реєстрі, обліковується Казначейством до виконання її в повному обсязі.

Слід зазначити, що на цей час триває робота з налагодження міжвідомчої взаємодії між ДФС та Держказначейством України щодо вирішення технічних питань практичної реалізації положень нормативно-правового акта з питань погашення податкового боргу з ПДВ за рахунок коштів платника на його електронному рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ.


1 Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236, передбачено, що ДФС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

 

Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 375, визначено, що Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, зокрема, що забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42