Податок на прибуток

Нарахування амортизації

Станом на 31.12.2014 р. підприємством було проведено переоцінку об’єктів основних засобів. Чи має право підприємство враховувати таку переоцінку для нарахування амортизації відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу?


Пунктом 11 підрозділу 4 Податкового кодексу передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів згідно з п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, визначеній станом на 31.12.2014 р. відповідно до статей 144 — 146 та 148 розділу III цього Кодексу, у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Нагадаємо, що відповідно до п. 146.21 ст. 146 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., платники податку всіх форм власності мали право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначався за формулою:

Кі = [І (а - 1) - 10] : 100,

де І (а - 1) — індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

Збільшення вартості об’єктів основних засобів, що амортизується, здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться переоцінка, та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.

Отже, амортизації підлягає балансова вартість основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015 р., сформована станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку, в тому числі з урахуванням індексації, здійсненої згідно з п. 146.21 ст. 146 цього Кодексу, в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42