Податок на прибуток

Амортизація малоцінних предметів

Чи враховується при визначенні фінансового результату сума амортизації малоцінних предметів у розмірі 50 чи 100% їх вартості, як така, що збільшує фінансовий результат до оподаткування?


Слід зауважити, що у приведених у додатку АМ групах основних засобів до їх складу включено також малоцінні необоротні матеріальні активи (група 11). Однак згідно з визначенням, наведеним у пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, такі необоротні активи не належать до основних засобів.

Отже, оскільки малоцінні необоротні матеріальні активи не належать до основних засобів, то різниці, які визначаються згідно зі ст. 138 Податкового кодексу при нарахуванні амортизації основних засобів, за такими активами у платника податку не виникають, відповідно фінансовий результат на суму амортизації малоцінних предметів не коригується.