Акциз

Ведення Єдиного реєстру акцизних накладних і електронне адміністрування реалізації пального

Серед новацій, внесених Законом № 909, який набрав чинності з 01.01.2016 р., до Податкового кодексу в частині адміністрування акцизного податку, є запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП), а також  акцизної накладної як обов’язкового електронного документа, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку.
На виконання статей 231 та 232 Податкового кодексу Кабінетом Міністрів України розроблено та прийнято постанови, якими затверджено порядки ведення Єдиного реєстру акцизних накладних і електронного адміністрування реалізації пального. Розглянемо їх детальніше.


Ведення Єдиного реєстру акцизних накладних

З 01.03.2016 р. набрала чинності постанова № 114, якою затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних (далі — Порядок № 114).

Оскільки ст. 231 Податкового кодексу передбачено, що всі акцизні накладні, складені при реалізації пального, підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН), то основною метою Порядку № 114 є забезпечення можливості всім платникам акцизного податку — особам, які реалізують пальне, здійснювати реєстрацію акцизних накладних і розрахунків коригування до акцизних накладних у ЄРАН із дотриманням вимог щодо наявності обсягу пального, обчисленого відповідно до п. 232.3 ст. 232 цього Кодексу в умовах дії СЕАРП.

Порядком № 114 визначено механізм внесення до ЄРАН відомостей, що містяться в акцизних накладних і розрахунках коригування до акцизних накладних за операціями з реалізації пального, а також порядок отримання платниками податку інформації, що міститься в ЄРАН, у тому числі витягу із ЄРАН про акцизну накладну/розрахунок коригування або повідомлення про реєстрацію акцизної накладної/розрахунку коригування та акцизної накладної/розрахунку коригування в електронній формі.

Отримання необхідної інформації, надісланої платником до ДФС, здійснюється засобами телекомунікаційних систем з урахуванням вимог Закону про електронні документи та Закону № 852.

Слід зазначити, що реєстрація акцизних накладних і розрахунків коригування, а також запити платника акцизного податку на отримання інформації з ЄРАН здійснюються безоплатно за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у встановленому форматі (стандарті). Скористатися можна будь-яким програмним забезпеченням, що формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту), у тому числі за допомогою офіційного порталу ДФС.

Електронне адміністрування реалізації пального

З 27.02.2016 р. набрала чинності постанова № 113, якою визначено особливості функціонування СЕАРП, а саме:

  • рахунки платників акцизного податку в СЕАРП відкриваються у Казначействі;
  • у товаросупровідних документах на пальне обсяги пального відображаються виробниками пального в кілограмах та літрах, які доведені до температури 15° C;
  • товаросупровідні документи подаються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності під час митного оформлення пального до контролюючих органів з відомостями щодо обсягів пального, що ввозиться на митну територію України, в кілограмах та літрах, які доведені до температури 15° C.

Постановою № 113 затверджено Порядок електронного адміністрування реалізації пального (далі — Порядок № 113), яким визначено порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального, механізм відкриття та закриття рахунків у СЕАРП, а також проведення розрахунків із бюджетом із використанням зазначених рахунків, порядок роботи СЕАРП.

Реєстрація платників акцизного податку з реалізації пального здійснюється у порядку, визначеному пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу та розділом ІІ Порядку № 113.

Відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб — підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального відповідної заяви. На офіційному порталі ДФС розміщено проекти наказів Мінфіну України «Про затвердження форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального» та «Про затвердження форми Акта інвентаризації обсягів залишку пального та Порядку його заповнення та подання».

Слід зауважити, що електронні форми заяви та інших документів у рамках СЕАРП розміщено на офіційному порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»: «Платникам податків про електронну звітність»/«Інформаційно-аналітичне забезпечення»/«Реєстр електронних форм податкових документів».

Заяву може бути сформовано та надіслано через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника (оновлена версія)», вхід до якого здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний портал ДФС. Для формування заяви в електронному вигляді платник податків самостійно може обрати будь-яке програмне забезпечення, що формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального (далі — реєстр платників) веде ДФС.

Особа реєструється платником податку шляхом включення її до реєстру платників не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви засобами СЕАРП. Датою реєстрації платника податку є дата включення його до реєстру платників. Не пізніше наступного робочого дня після включення особи до реєстру платників такому платнику автоматично відкриваються облікові картки в СЕАРП.

Порядок відкриття, закриття електронних рахунків платникам податку та розрахунків із бюджетом передбачено розділом ІІІ Порядку № 113.

Так, електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично без укладення договору та на безоплатній основі. На електронний рахунок платник зараховує необхідну суму коштів виключно з власного поточного рахунку.

Електронний рахунок відкривається платнику податку для перерахування акцизного податку в сумах, необхідних для реєстрації платником заявок на поповнення обсягів залишків пального.

Платник податку має право отримувати в ДФС інформацію про стан свого електронного рахунку, а також про суму податку, на яку він має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального, на підставі запитів, які він надсилає до ДФС.

Слід зазначити, що перерахування сум податкового зобов’язання з акцизного податку з реалізованого пального протягом звітного періоду, задекларованого в декларації з акцизного податку за звітний (податковий період), здійснюється платником самостійно з власного поточного рахунку до відповідного бюджету в строки, передбачені Податковим кодексом, з урахуванням сум податку, що були перераховані таким платником на його електронний рахунок. Також з власного поточного рахунку платника до відповідного бюджету здійснюються розрахунки з бюджетом у зв’язку із поданням уточнюючого розрахунку відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, та сплата передбачених зазначеним Кодексом штрафів, пені.

Порядок роботи СЕАРП визначено розділом IV Порядку № 113. За допомогою СЕАРП у розрізі платників податку ДФС веде автоматичний облік:

  • обсягів пального, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та/або розрахунках коригування до акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
  • обсягів пального в розрізі кодів відповідно до УКТ ЗЕД, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок;
  • обсягів пального в розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, на які платники податку зареєстрували заявки в СЕАРП на поповнення обсягів залишку пального за рахунок сплачених через електронні рахунки коштів до бюджету;
  • обсягів залишків пального, на які платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН у розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД;
  • сум сплаченого акцизного податку, оверд-рафту та залишків сум акцизного податку, в межах яких платники мають право зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишків пального.

Платник податку має право шляхом надіслання запиту до ДФС отримати інформацію про суми таких залишків.

Крім того, розділом IV Порядку № 113 визначено формулу обрахунку обсягу залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, відповідно до якої платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН.

Також Порядком № 113 визначено механізм відображення у СЕАРП даних щодо обсягів залишку пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, визначених в акті проведення інвентаризації, що складається на 01.03.2016 р., а також щодо сум овердрафту, який передбачається для платників податку, які є виробниками пального та якими були задекларовані до сплати до бюджету та погашені зобов’язання з акцизного податку з реалізації пального у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 р.

Слід зауважити, що відповідно до п. 11 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу період з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р. є перехідним періодом, протягом якого реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за формулою, визначеною п. 232.3 ст. 232 цього Кодексу.

З 01.04.2016 р. реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН здійснюватиметься з урахуванням усіх вимог, встановлених Податковим кодексом.