Податок на прибуток

Залишок коштів у ліквідованому банку

Банк, у якому було відкрито поточний рахунок підприємства, ліквідовано. Залишок коштів з рахунку підприємству не повернено. Які податкові наслідки?


Підприємство має право на створення резерву сумнівних боргів. Відповідно до п. 7 ПБО 10 поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за чистою вартістю її реалізації. А чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості визначається як сума поточної дебіторської заборгованості, зменшена на резерв сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів створюється як джерело погашення частини дебіторської заборгованості, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Резерв сумнівних боргів створюється щодо поточної дебіторської заборгованості, яка відповідає таким умовам: не є придбаною; не є призначеною для продажу; є фінансовим активом.

Згідно з п. 4 ПБО 13 до фінансових активів належать: грошові кошти та їх еквіваленти; контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства; контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах; інструмент власного капіталу іншого підприємства.

При формуванні резерву безнадійна заборгованість, що виникає у звітному періоді, підлягає списанню за рахунок такого резерву. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість у звітному періоді визнання її такою списується безпосередньо на витрати підприємства (п. 11 ПБО 10).

Відповідно до пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів згідно з національними ПБО або МСФЗ.

Крім того, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, наведеним у пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Слід нагадати, що в пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу наведено ознаки, які визначають, що вважається безнадійною заборгованістю для цілей застосування цього Кодексу. Зауважимо, що у п. 4 ПБО 10 наведено інше визначення безнадійної заборгованості, проте воно використовується лише для цілей бухобліку.

За певних обставин підприємство може зменшити фінансовий результат до оподаткування, який був визначений у фінансовій звітності.

Так, згідно з пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Податкового кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних ПБО або МСФЗ.

Зазначимо, що фінансовий результат до оподаткування у цьому випадку можна зменшити лише тоді, коли одночасно будуть виконані дві умови:

  • на певну суму здійснено коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів;
  • на цю саму суму збільшено фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних ПБО або МСФЗ.