Соціальне страхування

Пенсії за особливі заслуги перед Україною

Громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, передбачено призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Порядок призначення таких пенсій, розміри, а також коло осіб, які мають на них право, визначено Законом № 1767.

Хто має право на пенсію та в яких розмірах

Перелік осіб, які мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, визначено ст. 1 Закону № 1767.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, яку отримує особа: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника або за вислугу років.

Розмір пенсії за особливі заслуги встановлюється у відсотковому відношенні (від 20 до 40%) від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від заслуг особи (ст. 5 Закону № 1767).

Конкретний розмір надбавки залежить від заслуг особи, що звернулася за призначенням пенсії, який встановлюється на підставі схеми визначення розмірів надбавок залежно від наявних заслуг перед Україною.

У разі смерті особи, якій передбачено пенсію за особливі заслуги, право на встановлення надбавки до пенсії мають непрацездатні члени сім’ї померлого, визначені в ст. 36 Закону про пенсійне страхування. Її розмір визначається таким чином: на одного непрацездатного члена сім’ї — 70%, двох і більше — 90% надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, яку могло бути йому встановлено.

Особам, зазначеним у частині другій ст. 6 Закону № 1767, надбавка до пенсії встановлюється в таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї — 70%, за наявності двох чи більше непрацездатних членів сім’ї — 90% від 35% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність.

Перерахунок пенсії

Оскільки розмір пенсії за особливі заслуги залежить від розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, кожне наступне збільшення такого розміру прожиткового мінімуму є підставою для проведення перерахунку пенсії за особливі заслуги. Перерахунок проводиться з дня збільшення розміру прожиткового мінімуму.

Крім того, розмір пенсії за особливі заслуги може бути переглянутий у разі повторного нагородження особи після призначення пенсії за особливі заслуги або у разі виявлення нових даних про заслуги особи.

Звернення за призначенням пенсії

Згідно зі ст. 5 Закону № 1767 пенсія за особливі заслуги призначається з дня звернення. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про порушення клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і при цьому подаються всі необхідні документи, то днем звернення за встановленням такої пенсії вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі якщо до заяви додано не всі необхідні документи, орган, що здійснює підготовку документів для встановлення пенсії за особливі заслуги, повідомляє заявнику, які документи мають бути подані додатково. Якщо їх буде подано не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

Заява щодо порушення клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною та необхідні документи подаються до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання особи.

Механізм порушення клопотання про призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною визначено у Порядку № 378. До клопотання додаються такі документи:

  • для призначення пенсії особі, яка має особливі заслуги перед Україною:

копії документів, що підтверджують такі заслуги;
копія сторінки паспорта із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи українською мовою;

  • для призначення пенсії членам сім’ї померлої особи, яка мала особливі заслуги перед Україною:

копії документів, що підтверджують такі заслуги;
копія сторінки паспорта із зазначенням прізвища, імені та по батькові члена сім’ї особи українською мовою;
копія свідоцтва про смерть особи;
документи, що підтверджують родинні стосунки з особою (копії свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дітей, рішення суду про встановлення родинних стосунків);
копії документів, що підтверджують факт загибелі (смерті) під час виконання службових обов’язків у період проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Держспецзв’язку чи Державній кримінально-виконавчій службі внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання таких обов’язків, військовослужбовців та осіб, визначених у частині другій ст. 6 Закону № 1767.

Особливості виплати пенсії

Пенсія за особливі заслуги перед Україною виплачується особі протягом усього періоду, на який призначено таку пенсію. Наприклад, якщо її встановлено до пенсії за віком чи за вислугу років, то така пенсія виплачується довічно, якщо до пенсії по інвалідності, то — на весь строк встановлення інвалідності, якщо до пенсії у зв’язку з втратою годувальника, то вона виплачується протягом всього періоду, доки член сім’ї особи, яка мала особливі заслуги, є непрацездатним (зокрема, дітям — до досягнення 18 (23, якщо навчаються) років, дружинам (чоловікам), батькам, які не досягли пенсійного віку, визначеного ст. 26 Закону про пенсійне страхування, але визнані інвалідами, — на весь термін встановлення інвалідності, а для тих, хто досяг пенсійного віку, — довічно).

До соціальних пенсій (тобто призначених раніше за відсутності страхового стажу) та до державних соціальних допомог пенсія за особливі заслуги не встановлюється.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42