ПДВ

Надання послуг з оренди державного майна

Який порядок нарахування ПДВ на суму орендної плати за використання державного майна?


Організаційні відносини, пов’язані з переданням в оренду майна державних підприємств, установ та організацій та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, підприємств, заснованих на майні, або перебуває у комунальній власності (далі — підприємства), їх структурних підрозділів, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що перебуває у комунальній власності, регулюються Законом № 2269.

Пунктом 2 Методики № 786 визначено, що розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі коли орендодавцем нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, установа, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому ст. 5 Закону № 2269.

Так, п. 17 Методики визначено, що у разі якщо орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне відділення чи представництво, орендна плата спрямовується:

  • за цілісні майнові комплекси державних підприємств — до держбюджету;
  • за нерухоме майно державних підприємств, установ, організацій (крім підприємств, установ та організацій галузі кінематографії, що належать до сфери управління Мінкультури, — на період до 31.12.2016 р.): 70% орендної плати до держбюджету, 30% — державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно;
  • за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), — до держбюджету. Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об’єкти житлового фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, — 70% орендної плати до держбюджету, 30% — господарському товариству.

Взаємовідносини щодо оренди державного майна, у тому числі порядок перерахування орендної плати до бюджету, терміни внесення орендної плати регулюються договорами оренди.

Згідно з пп. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за винятком суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю — бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку (п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу).

З числа об’єктів оподаткування згідно з пп. 196.1.15 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу виключено операції з оплати орендної плати чи концесійного платежу за договорами відповідно оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу), якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, а платежі згідно із законом зараховуються до Держбюджету України або місцевого бюджету.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН.

Таким чином, послуги з надання орендодавцем державного майна в оренду є об’єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, розподіляє орендар суму орендної плати чи перераховує її на рахунок орендодавця в повному обсязі (крім операцій, визначених пп. 196.1.15 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу).

На дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ державне підприємство — орендодавець (незалежно від того, розподіляє орендар суму орендної плати чи перераховує її на рахунок орендодавця в повному обсязі) складає податкову накладну на всю суму орендної плати, передбачену договором оренди, без урахування витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг і енергоносіїв.

Податкова накладна, складена орендодавцем при наданні послуг з оренди державного майна та зареєстрована в ЄРПН, є підставою для включення орендарем суми ПДВ, зазначеної у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту.

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42